Millennial survey 2017 press release

Įžvalgos

2017 m. Deloitte „Y kartos“ apklausa

Nuogąstaujanti „Y karta“: stabilumo ir galimybių ieškojimas permainingame pasaulyje

Neramūs 2016-ieji metai, į istoriją įeisiantys dėl teroro atakų Europoje, „Brexit“ ir kontroversiškų JAV prezidento rinkimų, turėjo neigiamos įtakos „Y kartos“ (angl. Millennials) pasitikėjimui rinka.

Santrauka

Praėjusiais metais dauguma „Y kartos“ atstovų planavo artimiausiu metu pakeisti darbo vietą. Tačiau, remiantis Deloitte jau šeštus metus vykdomos „Y kartos“ apklausos duomenimis, po 12 mėnesių trukusios politinės ir socialinės suirutės šios ambicijos buvo pažabotos. Jauni specialistai dabar nurodo, jog jie nėra linkę palikti savo darbo vietų, nes yra itin susirūpinę dėl politinės bei ekonominės situacijos neapibrėžtumo, kurį sukelia šalių konfliktai. Be to, respondentai ─ ypač iš išsivysčiusių šalių ─ stokoja optimizmo ne tik dėl ateities perspektyvų, bet ir dėl jų šalių vykdomos vietos bei užsienio politikos. Šios išvados yra grindžiamos beveik 8 000 „Y kartos“ atstovų apklausos, kuri 2016 m. rugsėjo mėnesį buvo vykdoma 30 šalių, duomenimis. 

Atsisiųsti ataskaitą (PDF; 1,82 MB)

Išsivysčiusiose šalyse pesimizmas išlieka gajus

„Y kartos“ jaunimas iš besivystančių rinkų šalių tikisi, jog jų darbo sąlygos finansiniu (71 proc. respondentų) ir emociniu (62 proc.) aspektais bus kur kas geresnės, lyginant su tomis, kuriomis dirba jų tėvai. Tai yra visiška priešingybė respondentų, atstovaujančių brandžių rinkų šalims, nuomonei ─ vos 36 proc. „Y kartos“ atstovų mano, jog jų finansinis atlygis bus kur kas didesnis nei jų tėvų, ir tik 36 proc. viliasi, jog jie bus laimingesni.

 

Verslo skatinimas, tikintis daugiau

Tyrimas taip pat parodė, jog „Y karta“ pozityviai vertina verslo vaidmenį ─ 76 proc. apklaustųjų teigia, kad verslo veiksmai daro teigiamą poveikį visuomenei. Tačiau jie yra įsitikinę, jog tarptautinės bendrovės iki galo neišnaudoja savo turimo potencialo, padedant įveikti didžiausius visuomenės iššūkius.

 

Poveikis, daromas per darbdavius

„Y kartos“ atstovai jaučia atsakomybę dėl daugelio problemų, kylančių ne tik darbe, bet ir globaliu lygmeniu. Nepaisant to, darbovietė yra ta vieta, kurią pasitelkdami jie jaučiasi galį daryti teigiamą poveikį visuomenei. Galimybės prisidėti prie „kilnių tikslų“ įgyvendinimo, kurių daugumą suteikia darbdaviai, „Y kartos“ jaunimui įrodo, kad jų veiksmai gali turėti įtakos.

 

Pirmenybė ─ atviram pokalbiui ir komandiniam darbui

Apklaustieji „Y kartos“ atstovai neigiamai vertina tuos lyderius, kurie vadovaujasi principu „skaldyk ir valdyk“, arba yra linkę imtis radikalių pokyčių užuot juos vykdę palaipsniui. Jie kur kas labiau vertina galimybę paprastai ir atvirai pasikalbėti su verslo ir politikos lyderiais, išreikšti nuomonę aktualiais klausimais bei su jais bendradarbiauti, padedant į komandinį darbą įtraukti tuos darbuotojus, kurie jaučiasi „palikti nuošalyje“ ar izoliuoti.

 

Didėjantis lankstumo ir stabilumo poreikis

Nepaisant visuotinės nuomonės dėl privalumų dirbti laisvai samdomais darbuotojais ar konsultantais, beveik du trečdaliai „Y kartos“ apklaustųjų teigė, jog jie pirmenybę teikia įprastam darbui visą darbo dieną. „Y kartos“ atstovų susirūpinimas dėl įvykių pasaulyje ir didėjančio procesų automatizavimo iš dalies lemia jų norą likti savo darbo vietose, tačiau galimybė dirbti pagal lankstesnį darbo grafiką taip yra labai viliojanti.

 

„Z karta“ ─ labai laukiama

„Y kartos“ atstovai labai palankiai vertina „Z kartos“ (angl. GenZ) atstovus (tie, kuriems šiuo metu yra 18 metų arba mažiau), kurie, jų manymu, išsiskiria puikiais įgūdžiais informacinių technologijų srityje bei itin kūrybišku mąstymu. 6 iš 10 apklaustųjų „Y kartos“ atstovų yra įsitikinę, jog „Z kartos“ darbuotojai, stiprėjant jų vaidmeniui organizacijose, darys teigiamą poveikį visuomenei ─ ši nuomonė labiau paplitusi besivystančių (70 proc. respondentų) nei brandžių (52 proc.) rinkų šalyse. 

Deloitte „Y kartos" apklausos 2017 m. inforgrafikas

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?