Paslaugos

Žmogiškieji ištekliai

Valdomi verslo, priklausomi nuo žmonių

Šiandienos verslo iššūkiai – nuo globalizacijos iki skaitmenizacijos, verslo veiklos reguliavimo, naujovių diegimo ─ yra įveikiami tik žmogiškųjų išteklių pagalba. Tai lemia organizacijų priklausomybę nuo žmonių, kurie padeda siekti geresnių verslo rezultatų. Deloitte paslaugos žmogiškųjų išteklių srityje apima tyrimus, analizę ir pramonės įžvalgas, padedant įmonėms organizuoti bei vykdyti procesus žmogiškųjų išteklių (angl. Human Resources, HR), talentų, lyderystės, organizacijų, darbuotojų motyvavimo ir kvalifikacijos kėlimo programų, skatinančių sparčią verslo plėtrą, pasitelkiant geriausius specialistus, atžvilgiu.

Drauge su naujais verslo iššūkiais kyla ir žmogiškųjų išteklių, talentų bei organizacijų iššūkių banga. Įmonės daugiausia dėmesio skiria pasauliniam augimui, inovacijoms, atitikčiai naujiems įstatymų reikalavimams, o pastaruoju metu - ir skaitmeninio pasaulio naujovėms. Lyderiams tenka spręsti su skirtingų kartų ir demografijų darbuotojais susijusias problemas. 

Artimiausioje ateityje lyderiams atsiranda iškirtinės galimybės daryti įtaką savo organizacijų rezultatams ir darbuotojams. Pasitelkdami tyrimus ir analitiką, mes siūlome įžvalgas ir sprendimus, padedančius kurti inovatyvias Žmogiškųjų išteklių programas, susijusias su į verslą orientuotais HR procesais ir sistemomis, bei kuriame inovatyvias talentų, lyserystės ir pokyčių programas. Turėdami vertingų ekspertinių žinių Žmogiškųjų išteklių konsultavimo srityje, mes siūlome unikalius ūkio šakų specifiką, verslą ir HR, talentus ir analitiką apjungiančius sprendimus. 

Mūsų paslaugos

Organizacijų transformacija ir talentai

Deloitte paslaugos organizacijų transformacijos ir talentų srityje siūlo verslui pritaikytus ir duomenimis grindžiamus sprendimus, skirtus transformacijos procesų valdymui, siekiant didesnio poveikio ir tvarių rezultatų.

Žmogiškųjų išteklių transformacija

Deloitte paslaugos žmogiškųjų išteklių transformacijos srityje didina verslo vertę, pasitelkiant strategiją, debesija grindžiamas platformas, darbuotojų užduočių atlikimo įrankius, taip pat pažangių darbuotojų veiklos planavimą ir analizę.

Aktuarinės paslaugos, darbuotojų motyvavimas ir analitika

Deloitte pažangios ir aktuarinės analizės įrankiai bei paslaugos padeda verslo įmonėms geriau suprasti klientų poreikius, sumažinti veiklos sąnaudas ir pagerinti veiklos rezultatus. 

Global Human Capital Trends 2016: The new organization: Different by design

Effective organizations today are built around highly empowered teams, driven by a new model of management, and led by a breed of globally diverse leaders. They are “different by design." More than 7,000 HR and business leaders from 130 countries responded to this year’s survey. From this research emerged 10 trends in organization design and culture; in learning, leadership, and workforce management; and within the HR function itself.

Turite klausimų? Susisiekite:

Linas Galvelė

Linas Galvelė

Partneris

Linas turi daugiau nei 15 metų darbo patirties su susijungimo ir įsigijimo sandoriais ir specializuojasi specialiųjų finansinių peržiūrų, verslo vertinimo, galimybių studijų ir verslo analizės projekt... Daugiau