Žmogiškieji ištekliai

Valdomi verslo, priklausomi nuo žmonių

Kurdami bei įgyvendindami į verslą orientuotas ir inovatyvias žmogiškųjų išteklių, talentų, lyderystės bei pokyčių programas, Deloitte žmogiškųjų išteklių specialistai pasitelkia tyrimų, analitikos ir konkrečių ūkio sektorių žinias.