Įžvalgos

Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas pripažintas neteisėtai įsteigtu

Arpine Babayan

2019 m. balandžio 30 d. Vilniaus apygardos teismas įsiteisėjusiu sprendimu pripažino viešąją įstaigą Vilniaus tarptautinį ir nacionalinį komercinį arbitražą neteisėtai įsteigtu bei įsipareigojo Turto banką ją likviduoti.

Teismas sprendime pažymėjo, kad VTNKA nuo pat įsteigimo dienos veikė kaip nuolatinė arbitražo institucija, todėl jai turėjo būti taikomi nuolatinės arbitražo institucijas reglamentuojančio Komercinio arbitražo įstatymo reikalavimai. Tai reiškia, kad VTNKA steigėjais gali būti viešieji juridiniai asmenys, atstovaujantys Lietuvos gamybos, verslo ir teisinės veiklos ūkio subjektams, o VTNKA teisinė forma turi būti nuolatinė arbitražo institucija.

Kasacinis teismas, remdamasis EŽTT praktika bei užsienio valstybių patirtimi, yra ne kartą nurodęs, kad arbitražas yra lygiavertis nacionaliniams teismams ginčų sprendimo būdas. Dėl šios priežasties, tiek ankstesnės (t. y. 2003 m., kai buvo įsteigtas VTNKA), tiek naujausios redakcijos Komercinio arbitražo įstatymo nurodyti reikalavimai nėra savitiksliai, o yra susiję su būtinybe valstybei garantuoti asmenims teisę į tinkamą teisminį procesą, kuris yra neatsiejamas nuo būtinybės teisingumą vykdantiems subjektams taikyti aukštesnius reikalavimus bei standartus.

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?