Naujienos

Covid-19 krizė: Rekomendacijos ir Draudimai

COVID-19 krizė: Lietuva

ATNAUJINTA: 2020. Birželio 11 d.

Lietuvos Vyriausybė birželio 6 d. posėdyje priėmė sprendimą atšaukti karantiną nuo 2020 m. birželio 16 d. 24.00 val., tačiau palikta paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės.
Pagrindiniai pasikeitimai:

•    nuo 2020 m. birželio 17 d. iki 2020 m. liepos 16 d. pratęsta laikina vidaus sienos kontrolė, vykdant į Lietuvos Respubliką atvykstančių asmenų patikrinimus prie vidaus Europos Sąjungos sienos: tarptautiniuose oro uostuose ir Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste;

•    į šalį bus įleidžiami tik tie Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiai ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantys asmenys, kurie atvyksta iš šių valstybių, jeigu valstybėje, kurioje jie teisėtai gyvena, sergamumas COVID-19 liga per pastarąsias 14 kalendorinių dienų neviršijo 25 atvejų 100 tūkst. gyventojų;

•    iš trečiųjų šalių atvykimas bus numatytas tik tuo atveju, jeigu bus pasiektas abipusis susitarimas tarp valstybių dėl piliečių įleidimo;

•    nuo birželio 12 d. panaikinama sienos kontrolė su Lenkijos Respublika - galima bus vykti nenurodant jokių pagrindžiančių priežasčių, taip pat nereikės laikytis izoliacijos;

•    nuo birželio 17-osios iki liepos 16-osios ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas bei neformalusis vaikų švietimas gali būti vykdomi mokyklose ir kitose švietimo įstaigose, jei užtikrinamos nustatytos būtinos sveikatos saugos, higienos ir apsirūpinimo asmens apsaugos priemonėmis, nuostatos;

•    iki birželio 30-osios renginiai atvirose erdvėse gali vykti, jei dalyvauja iki 700 žiūrovų, o uždaroje erdvėje, jei dalyvauja iki 150 žiūrovų. Nuo liepos 1-osios atvirose erdvėse vykstančiuose renginiuose galės dalyvauti iki 1000 žiūrovų, o uždarose iki 200;

•    Tiesioginio kontakto su pacientu asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik tuomet, kai sveikatos priežiūros paslaugos pacientui neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu dėl paciento sveikatos būklės ar esant išsamesnio ištyrimo poreikiui;

•    nuo 2020 m. birželio 17 d. apsauginių priemonių, tokių kaip kaukės, dėvėjimas yra rekomenduojamas bet neprivalomas.

ATNAUJINTA: 2020, Gegužės 27d.

Lietuvos Vyriausybė gegužės 27 d. posėdyje priėmė sprendimą pratęsti karantiną Lietuvoje iki 2020 m. birželio 16 d. 24:00 val. bei patvirtino šeštąjį karantino švelninimo etapą.


Nuo birželio 1 d.:

 • Viešose vietose leista burtis didesnėms nei 5 asmenų grupėms;

 • Viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veiklą leista vykdyti nuo 8 iki 23 valandos;

 • Nuo birželio 1 d. iki birželio 15 d. leista vykdyti renginius atvirose erdvėse, kai renginyje dalyvauja ne daugiau kaip 300 žiūrovų ir (ar) dalyvių ir užtikrinamas ne mažesnis nei 1 m atstumas tarp žiūrovų;

 • Nuo birželio 1 d. iki birželio 15 d. renginiuose, kurie vyks uždarose erdvėse, bus leista lankytis ne daugiau kaip 100 žiūrovų ir (ar) dalyvių ir užtikrinamas ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp žiūrovų;

 • atveriama siena su Latvija – panaikinami patikros postai. Leista atvykti oro transportu iš tų šalių, kur sergamumas infekcija per pastarąsias dvi savaites neviršijo 25 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Atvykusiems iš tokių šalių nebus privaloma izoliuotis dvi savaites.


Nuo birželio 16 d.:

 • lauko renginiuose leidžiama dalyvauti ne daugiau kaip 500 žiūrovų, išlaikant 1 metro atstumą tarp žmonių;

 • Renginiuose, kurie vyksta uždarose patalpose, gali dalyvauti ne daugiau kaip 150 žiūrovų vis dar išlaikant 2 metrų atstumą.

ATNAUJINTA: 2020, Gegužės 13 d.

Lietuvos Vyriausybė gegužės 13 d. posėdyje pritarė penktajam karantino švelninimo etapą.


Nuo gegužės 14 d.:

 • Kaukių dėvėjimas viešose vietose nebebus privalomas – tik rekomenduojamas. Tačiau kaukes vis dar bus privaloma dėvėti ir toliau vyresniems nei 6 metų asmenims visose viešose uždarose erdvėse (išskyrus valgant ir geriant viešojo maitinimo organizavimo vietose bei sportuojant) ir tam tikrose atvirose erdvėse: turgavietėse ir kitose viešose prekybos vietose, renginiuose, ekskursijose, viešojo transporto įlaipinimo vietose;
 • Leidžiama būriuotis iki 5 asmenų grupėms;
 • Nereguliarūs skrydžiai, kuriais vežama daugiau nei 10 keleivių, į Lietuvos Respublikos tarptautinius oro uostus vykdomi tik gavus Lietuvos transporto saugos administracijos išduotą atskirą leidimą oro susisiekimui vykdyti.

Nuo gegužės 15 d.:

 • Leista atvykti į Lietuvą be privalomos 14 d. izoliacijos ne tik Lenkijos piliečiams, bet ir Lenkijoje teisėtai gyvenantiems asmenims, atvykstantiems darbo, verslo ar studijų reikalais;
 • Leista atvykti ne tik Estijos ir Latvijos piliečiams, bet ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims;
 • Leistas jūrininkų tranzitas. Jūrininkų tranzitas galėtų būti vykdomas laivybos bendrovei ar laivo agentui užtikrinus jų saugų pervežimą.

Nuo gegužės 18 d.:

 • Leista vykdyti viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veiklą patalpų viduje, ribojant jų darbo laiką nuo 8 iki 22 valandos;
 • Leista atnaujinti lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veiklą, ribojant jų darbo laiką nuo 8 iki 22 valandos;
 • Leista vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimo, lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos priemones, visuomenės sveikatos saugos kontrolės planinius patikrinimus;
 • Renginių bei susibūrimų metu vienam asmeniui užtikrinti ne mažesnį kaip 5 kv. m plotą, o ne 10 kv. m. kaip buvo;
 • Pramoginiais ir sportiniais laivais bus galima plukdyti iki 5 asmenų grupę;
 • Vykdant individualias sporto veiklas bei fizinio aktyvumo pratybas, turės būti užtikrinamas ne mažesnis kaip 5 kv. m plotas, tenkantis vienam asmeniui ir ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp asmenų.

Nuo gegužės 25 d.:

 • Leista vykdyti pradinį ugdymą ir teikti švietimo pagalbą mokiniams, taip pat organizuoti konsultacijas mokykloje (individualias ir grupines); vykdyti mokinių ugdymą specialiosiose mokyklose; vykdyti aukštojo mokslo studijas, kurių neįmanoma vykdyti nuotoliniu būdu, ir profesinį mokymą, kai jo neįmanoma vykdyti nuotoliniu būdu arba kai jis vykdomas individualių užsiėmimų principu.

Nuo gegužės 30 d.:

 • Leista rengti aukšto meistriškumo sporto varžybas, nedalyvaujant žiūrovams.
 • Leista rengti asmenines šventes viešose atvirose ir uždarose erdvėse, kai šventėje dalyvauja ne daugiau nei 30 asmenų.
 • Leista veikti sveikatinimo paslaugų centrams, teikiantiems poilsio paslaugas.
 • Atnaujinami renginiai vidaus patalpose, kai renginyje dalyvauja ne daugiau nei 30 dalyvių ir užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. metrų plotas, tenkantis vienam asmeniui, ir ne mažesnis nei 2 metrų atstumas tarp asmenų.
 • Leista mokyklose vykdyti pagrindinį ir vidurinį ugdymą ir teikti švietimo pagalbą mokiniams;
   

ATNAUJINTA: 2020, Gegužės 6 d.

Lietuvos Vyriausybė gegužės 6 d. posėdyje priėmė sprendimą pratęsti karantiną Lietuvoje iki 2020 m. gegužės 31 d. 24:00 val. bei patvirtino ketvirtąjį karantino švelninimo etapą.

Nuo gegužės 7 d.:

 • leidžiama plaukioti mažaisiais, pramoginiais, sportiniais, asmeniniais, tradiciniais laivais ir kitais plūduriuojančiais įrenginiais ar priemonėmis. Bus leista plukdyti didesnes nei 2 asmenų grupes, išlaikant atstumą tarp šių asmenų bei užtikrinant būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Nuo gegužės 11 d.:

 • leista į Lietuvą atvykti asmenims iš Europos Sąjungos valstybių dėl darbo, verslo ar studijų. Pastariesiems, išskyrus asmenis atvykstančius iš Lenkijos, izoliacija būtų taikoma;
 • leista organizuoti visų transporto priemonių valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo egzaminus bei praktinius mokymus visų rūšių transporto priemonėmis;
 • leista laikyti užsienio kalbos lygio mokėjimo vertinimo egzaminus (įskaitas) asmenims, stojant į užsienio aukštąsias mokyklas, jeigu egzamine dalyvauja ne daugiau kaip 10 asmenų bei užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. metrų plotas, tenkantis vienam asmeniui, ir ne mažesnis nei 2 metrų atstumas tarp asmenų.

Nuo gegužės 15 d.:

 • leista panaikinti ribojimus Lietuvos, Latvijos ir Estijos piliečiams, keliaujantiems tarp Baltijos valstybių - panaikinamas dviejų savaičių saviizoliacijos reikalavimas. Tačiau Baltijos šalių piliečiai, grįžtantys iš kitų užsienio valstybių, turės pareigą izoliuotis savo šalyse.

Nuo gegužės 18 d.:

 • leista vykdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklą. Taip pat leistas kontaktinių socialinių paslaugų teikimas, vaikų ir žmonių su negalia dienos ir užimtumo centruose;
 • leista atnaujinti veiklą visoms grožio paslaugoms: kūno priežiūros, soliariumo, tatuiravimo, papuošalų vėrimo ir kitoms;
 • leista lankytis sporto klubuose privačiose treniruotėse. Jas privalės vesti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktorius ar fizinio aktyvumo specialistas, o pratybose dalyvauti ne daugiau nei 10 asmenų, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus;
 • leista vykti sportininkų aukšto meistriškumo sporto pratyboms ir vidaus patalpose, jeigu visais atvejais užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. metrų plotas, tenkantis vienam asmeniui, ir ne mažesnis nei 10 metrų atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių;
 • leista atnaujinti renginius lauke, kai renginyje dalyvauja ne daugiau nei 30 dalyvių ir užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. metrų plotas, tenkantis vienam asmeniui, ir ne mažesnis nei 2 metrų atstumas tarp asmenų;
 • leista lankyti ir pacientus, gydančio gydytojo leidimu ir sveikatos priežiūros įstaigos vadovo nustatyta tvarka;
 • leista atnaujinti odontologijos klinikų veiklą;

Nuo gegužės 30 d.:

 • leidžiami renginiai vidaus patalpose, kai renginyje dalyvauja ne daugiau nei 30 dalyvių ir užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. metrų plotas, tenkantis vienam asmeniui, ir ne mažesnis nei 2 metrų atstumas tarp asmenų.

ATNAUJINTA: 2020, Balandžio 29 d.

Lietuvos Vyriausybė balandžio 29 d. posėdyje pritarė trečiajam karantino švelninimo etapui bei naujoms priemonėms.

Nuo gegužės 7 d. planuojama leisti:

 • prekiauti turguose ne maisto produktais (drabužiais ir kitomis pramonės prekėmis);

Nuo gegužės 10 d. planuojama leisti:

 • atnaujinti tam tikrų skrydžių maršrutus, kurių atnaujinimui pritaria Vyriausybė, gavusi užsienio reikalų ministro siūlymą;
 • piliečiams išvykti iš Lietuvos Vyriausybės;
 • visus  laisvalaikio užsiėmimus atviroje erdvėje, jeigu užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. metrų plotas vienam lankytojui;
 • laisviau dėvėti veido apsaugos priemones. Apsauginių kaukių bus galima nedėvėti esant už gyvenamosios vietovės (miestų, miestelių, kaimų, viensėdžių, sodininkų bendrijų) ribų ir kai 20 metrų spinduliu nėra kitų asmenų (išskyrus artimuosius). Galima nedėvėti kaukių automobilyje, kuriame vairuotojas važiuoja su giminaičiais. Kaukių taip pat galės nedėvėti vaikai iki 6 metų bei sportininkai sportuojantys aukšto lygio meistriškumo varžybose;
 • atnaujinti individualias sportininkų treniruotis ne tik atvirose, bet ir uždarose erdvėse;
 • atnaujinti sveikatos priežiūros planines procedūras, prieš tai užtikrinus lovų rezervą koronavirusu sergantiems pacientams;
 • teikti ne tik trumpalaikio pobūdžio, tai yra iki 20 minučių trunkančias paslaugas uždarose patalpose, bet ir ilgiau trunkančias;
 • vykdyti jūrininkų bei motociklų praktinius vairavimo mokymus kai instruktorius ir mokinys naudojasi skirtingomis priemonėmis.

Taip pat Seimas, balandžio 28, priėmęs Baudžiamojo kodekso pataisas, sugriežtino atsakomybę karantino nesilaikantiems koronavirusu sergantiems asmenims. Asmenims, kurie yra medikų informuoti apie užkrečiamąją ligą ir nesilaikantiems karantino sąlygų, grės bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki vienerių metų. Jeigu dėl tokio asmens neatsakingo elgesio užkrečiamoji liga išplis ir užsikrės kiti asmenys, tuomet jam bausmė būtų dar griežtesnė bauda – areštas arba laisvės atėmimo bausmė iki 5 metų.

ATNAUJINTA: 2020, Balandžio 22 d.

Lietuvos Vyriausybė balandžio 22 d. posėdyje priėmė sprendimą pratęsti karantiną Lietuvoje iki 2020 m. gegužės 11 d. 24:00 val. bei pritarė antrajam karantino švelninimo etapui.

Nuo balandžio 27 d. planuojama leisti:

 • Veikti kavinėms ar barams, aptarnaujant klientus lauko erdvėse;
 • Pradėti dirbti parduotuvėms esančioms prekyboms centruose, jei užtikrinamas 10 kv. metrų plotas vienam lankytojui arba vienu metu priimamas vienas asmuo;
 • Prekiauti sodinimui skirtais augalais, sėklomis ar trąšomis bus leista ne tik specializuotose vietose, bet ir turgavietės;
 • Dirbti grožio salonams (kirpėjų ir manikiūro paslaugos), jei užtikrinamas 10 kv. metrų plotas vienam lankytojui arba vienu metu priimamas vienas asmuo;
 • Lankyti pažintinius ir mokomuosius takus, parkus, zoologijos, botanikos sodus, esančius atvirose erdvėse (jeigu užtikrinamas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas tarp asmenų);
 • Lankytis golfo ir lauko teniso aikštynuose, lauko šaudyklose, vandenlenčių parkuose, jei užtikrinamas 10 kv. metrų plotas vienam lankytojui arba ne mažesnis nei 10 m atstumas tarp asmenų;
 • Lankyti muziejus bei bibliotekas, jei užtikrinamas 10 kv. metrų plotas vienam lankytojui arba vienu metu priimamas vienas asmuo;
 • Organizuoti transporto priemonių valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo egzaminus ir aviacijos mokymus.

ATNAUJINTA: 2020, Kovo 26 d.

➡️ Vyriausybė kovo 25 d. posėdyje priėmė sprendimą pratęsti karantiną Lietuvoje iki 2020 m. balandžio 13 d.

➡️ Taip pat Vyriausybė teiks Seimui įstatymų pataisas, kurios leis, esant poreikiui laikinai nustatyti svarbiausių prekių ir paslaugų maksimalias kainas.

Bendros rekomendacijos ir draudimai:

-         Privačiam sektoriui rekomenduodama darbą organizuoti ir klientus aptarnauti nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atliekamas funkcijas atlikti darbo vietoje.

-         Draudžiama sveikatinimo paslaugų centrų, sanatorijų, poilsio centrų veikla, išskyrus indvidualias reabilitacijos paslaugas, kurios susijusios su gydymu.

-         Viešbučių ir kitos patalpos naudojamos  asmenims izoliuoti atskiru savivaldybių ir apgyvendinimo paslaugų teikėjų susitarimu arba savivaldybės administracijos direktoriaus reikalavimu.

-         Draudžiama viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veikla, išskyrus, kai maistą galima išsinešti arba kitais būdais jį pristatyti gyventojams.

-         Draudžiama parduotuvių, prekybos ir (arba) pramogų centrų, išskyrus maisto, veterinarijos, vaistinių ir optikos prekių pardavimą, veikla, taip pat turgaviečių, išskyrus maisto, veikla. Šis draudimas netaikomas internetinei prekybai ir kai prekės pristatomos gyventojams.

-         Draudžiama teikti grožio paslaugas.

-         Draudžiama lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veikla.

Notarai:

ATNAUJINTA:  2020, Kovo 23 d.

Darbą pradėjo tie notarų biurai, kurie turi apsaugos nuo viruso priemones. Kiti tai padarys nedelsiant, kai galės užtikrinti darbuotojų ir klientų saugumą. Konkretūs veiklą vykdantys ir nevykdantys notarų biurai nėra skelbiami, todėl šios informacijos kviečiame ieškoti pas atskirus notarus.

Notarų biuruose priimami tik iš anksto nuotoliniu būdu –  telefonu ar elektroniniu paštu užsiregistravę asmenys. Notaras gali atsisakyti registruoti asmenį, neįleisti į patalpas asmens ir nesuteikti paslaugų, jeigu kyla abejonių dėl jo sveikatos būklės, jeigu nesilaikoma  būtinų prevencijos priemonių ir kyla rizika sveikatai.

Visi pasirengiamieji darbai privalo būti atliekami nuotoliniu būdu.

Piliečių paklausimai ir prašymai perkelti paveldėjimo bylų vedimą Notarų rūmams galės būti pateikiami tik elektroniniu paštu rumai@notarai.lt

Registrų centras:

Reaguodamas į Vyriausybės pateiktas rekomendacijas dėl koronaviruso (COVID-19), Registrų centras laikinai keičia paslaugų teikimo tvarką. Nuo pirmadienio, kovo 16 d., dauguma paslaugų teikiamos tik elektroniniu būdu. Likusios paslaugos, kurioms būtinas atvykimas į padalinį, teikiamos tik neatidėliotinais atvejais iš anksto užsiregistravus vizitui telefonu.

Iš anksto suderinti vizitai bus galimi 10-yje didžiausių Registrų centro padalinių
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje,
Tauragėje, Telšiuose ir Utenoje. Išankstinė registracija vykdoma telefonu (8 5)
268 8262. Klientai už paslaugas kviečiami atsiskaityti banko kortelėmis arba pavedimu internetu.

Likę klientų aptarnavimo padaliniai klientų laikinai neaptarnaus. Tokia paslaugų
teikimo tvarka galios ateinančias dvi savaites, t. y. iki kovo 27 d., arba iki atskirų LR Vyriausybės nurodymų.

Elektroninės paslaugos bus teikiamos įprasta tvarka.

Mokesčiai:

VMI dviems savaitėms, iki kovo 30 d. nukelia avansinio pelno mokesčio deklaravimo terminą.

Plečiant paramos priemones verslui, šiuo metu yra parengtas pasiūlymas, leisiantis Mokestinės paskolos sutartį (MPS) sudaryti ir dėl Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įmokų, kurių mokėjimo terminas yra š. m. kovo 16 d. Tai leis verslui, susidūrusiam su veiklos iššūkiais dėl COVID-19, išdėstyti ir GPM įmokas dalimis bei jas mokėti sutartu grafiku.

 

Iki tol, kol bus priimti teisės aktai, kuriais numatyta išplėsti paramos priemones
verslui bei leisti sudaryti mokestinės paskolos sutartį dėl GPM (kurio mokėjimo
terminas yra š.m. kovo 16 d.), VMI šio mokesčio išieškojimo nevykdys.

Prašymas MPS sudarymui bei kiti prašymo nagrinėjimui reikalingi dokumentai (dokumentuose nurodoma skolos suma, pageidaujamas atsiskaitymų grafikas bei priežastys, kodėl šiuo metu nėra galimybės padengti visos mokesčio sumos) priimami elektroniniu būdu per VMI portalo Mano VMI sritį. Priimant sprendimą dėl MPS sudarymo, VMI kiekvieną mokesčių mokėtojo prašymą ir situaciją vertina individualiai, remiantis pateikta informacija bei vadovaujantis patvirtintais kriterijais. 

Sprendimo dėl mokėjimo atidėjimo ar išdėstymo dalimis priėmimas trunka iki 30 dienų (nuo prašymo ir kitų dokumentų pateikimo dienos). Paskelbus teigiamą sprendimą dėl mokėjimo išdėstymo ar atidėjimo, asmuo MPS turi sudaryti per 10 darbo dienų.

Tais atvejais, kai mokesčių mokėtojai laikinai nevykdo veiklos (nesudaro ir nevykdo jokių sandorių; nevykdo atsiskaitymų su ūkio subjektais; negauna pajamų, išskyrus mokesčių mokėtojo banko sąskaitose esamų piniginių lėšų palūkanas), jie gali būti laikinai atleidžiami nuo mokesčio deklaracijos ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo.

 

 

Advokatų profesinė bendrija „Deloitte Legal“, jos darbuotojai ar atstovai nėra atsakingi už www.deloittelegal.lt pateiktą informaciją ir konsultacijas, t. y. patarimai neturėtų būti vertinami kaip profesionali teisinė konsultacija ar paslauga. Prieš priimdami sprendimą ir imdamiesi bet kokių veiksmų, galinčių paveikti Jūsų finansinę būklę ar veiklą, pasikonsultuokite su kvalifikuotu profesionaliu teisės patarėju individualiai. 

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?