Deloitte Lietuva Teisinės paslaugos FinTech naujienos

Naujienos

FinTech naujienos ir Sutelktinio finansavimo įstatymas

Lietuva patvirtino du svarbius teisės aktus, kurie neabejotinai paskatins FinTech ekosistemos plėtrą: Vyriausybės nutarimą, kuris įgalina asmens tapatybės nustatymą nuotoliniu būdu, ir Sutelktinio finansavimo įstatymą.

Spalio 26 d. Finansų ministerijos siūlymu Vyriausybė priėmė nutarimą, nustatantį papildomas tapatybės identifikavimo nuotoliniu būdu priemones. Siekiant užtikrinti tinkamas sąlygas finansinių technologijų industrijai augti bei pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, nuotolinis tapatybės nustatymas bus galimas ne tik naudojant kvalifikuotą elektroninį parašą, bet ir papildomais būdais. Vienas iš jų – naudojant Europos Sąjungoje išduotas elektroninės atpažinties priemones, veikiančias pagal aukšto arba pakankamo saugumo užtikrinimo lygio elektroninės atpažinties schemas. Kitas – naudojantis elektroninėmis priemonėmis leidžiančiomis tiesioginio vaizdo perdavimą, jeigu kliento tapatybė gali būti patvirtinta pažangiu elektroniniu parašu arba klientas tapatybei nustatyti gali pateikti asmens tapatybės nustatymo dokumento originalą

Lapkričio 3 d. Lietuvos Parlamentas priėmė Sutelktinio finansavimo įstatymą. Sutelktinio finansavimo reguliavimas įsigalioja 2016 m. gruodžio 1 d. (Lietuvos bankas iki 2016 m. lapkričio 30 d. rengia įgyvendinamuosius teisės aktus). Naujas reguliavimas siekia vis labiau pasaulyje populiarėjantį sutelktinį finansavimą ir atitinkamas platformas padaryti skaidresnes, patikimesnes tiek klientams, tiek investuotojams.

Įstatyme numatyta, jog sutelktinio finansavimo projektas turi būti skirtas verslo, profesinėms, mokslo, tiriamosioms ir kitoms reikmėms, išskyrus vartojimą, tenkinti. Finansavimo lėšos projekto savininkui gali būti suteikiamos: paskolos ar kita pinigine forma, arba įsigyjant projekto savininko išleistas finansines priemones. Sutelktinio finansavimo reguliavimas netaikomas ne finansiniu atlygiu grįstam sutelktiniam finansavimui, taip pat labdarai ir paramai. Platformos operatorius visą veiklos laikotarpį privalės tenkinti bent vieną iš šių sąlygų: i) jo nuosavas kapitalas turi būti ne mažesnis už didesnį iš šių dydžių: i) 40 000 eurų; ii) apskaičiuotą nuosavo kapitalo poreikį, kuris yra lygus 0,2 procento per sutelktinio finansavimo platformą finansuotų ir finansuotojams dar negrąžintų sumų dydžio arba i) jis privalo turėti draudimo įmonės arba finansų įstaigos išduotą laidavimo ar garantijos dokumentą dėl ne mažesnės kaip 100 000 eurų sumos vienai finansuotojų pretenzijai dėl nuostolių atlyginimo ir 500 000 eurų sumos visoms finansuotojų pretenzijoms dėl nuostolių atlyginimo per metus.

Platformos operatorius, prieš suteikdamas galimybę finansuotojui pirmą kartą sudaryti konkrečios rūšies finansavimo sandorį (investavimo ar skolinimo), privalo atlikti konkrečios finansavimo sandorio rūšies priimtinumo finansuotojui vertinimą. Platformos operatorius galės teikti sutelktinio finansavimo platformos paslaugas finansuotojui ir projekto savininkui, su kiekvienu iš jų sudaręs sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus paslaugų teikimo sutartį. Finansavimo sandoriu, kuriuo siekiama pritraukti mažesnę nei 100 tūkstančių eurų per 12 mėnesių laikotarpį sumą, papildomi reikalavimai, susiję su finansavimo lėšų pritraukimu, netaikomi.

Naujas reguliavimas, panaikinus teisines kliūtis, paskatins visos FinTech ekosistemos plėtrą, alternatyvius finansavimo šaltinius ir suteiks naujų galimybių ypač smulkiam ir vidutiniam verslui pritraukti finansavimą. Investuotojams atsiranda daugiau galimybių investuoti pinigines lėšas į tam tikrus perspektyvius projektus. Deloitte teisės komanda džiaugiasi galėjusi aktyviai prisidėti rengiant progresyvius teisės aktus ir teisėkūros proceso. 

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?