Article

Perskaičiuojant atlyginimus sukčiauti nepavyks  

2018-07-12, Lietuvos Žinios, autorius: Arvydas Jockus

Įsigaliojus Seimo priimtam mokesčių reformos teisės aktų paketui, nuo kitų metų keisis ne tik darbuotojų ir darbdavių mokami mokesčiai ir socialinio draudimo įmokos, bet ir atlyginimų dydis. Be darbuotojo sutikimo pakeistose darbo sutartyse, atsižvelgiant į mokesčių ir „Sodros“ įmokų pasikeitimus, keisis popieriuje mokamo atlyginimo dydis. Darbo sutartyje nurodoma mėnesinio atlyginimo suma išaugs, tačiau į rankas darbuotojas gaus dabartinį ar šiek tiek didesnį atlyginimą.

Teisininkai „Lietuvos žinioms“ išaiškino, kad naujų darbo sutarčių su darbuotojais sudaryti nereikės. Perskaičiavę darbo užmokestį, darbdaviai bus įpareigoti patys atitinkamai pakeisti darbo sutartis. Tačiau kiekvienas darbuotojas turėtų patikrinti, ar darbdavio atlikti skaičiavimai teisingi.

Iškilus klausimų darbuotojai turėtų nedelsdami kreiptis į darbdavį, kad vėliau nekiltų nesusipratimų, o apie pažeidimus informuoti Valstybinę darbo inspekciją ir nacionalinius profsąjungų susivienijimus.

Pasak teisininkų, Seimo priimtų įstatymų nuostatos aiškiai nustato, kad iki jų įsigaliojimo buvęs darbuotojo neto (į rankas) darbo užmokestis negali sumažėti dėl atlyginimo perskaičiavimo ir draudėjo valstybinio socialinio draudimo įmokų perkėlimo apdraustajam. Tikimasi, jog darbdaviai nesiryš pažeidinėti įstatymų ir naujus atlyginimus perskaičiuos sąžiningai.

Įstatymo pažeidimas perskaičiuojant atlyginimus darbdaviui užtrauktų administracinę baudą nuo 150 iki 1450 eurų. Šis administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtrauktų baudą nuo 1400 iki 3000 eurų. Tyčinis darbo sutartyje nustatytos darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 2700 iki 6000 eurų.

Be to, neteisėtai sumažinusiems darbo užmokestį darbdaviams gali tekti atlyginti darbuotojams sukeltą žalą.

Išaugs atlyginimas į rankas

Valdžia tikina, jog po mokesčių reformos 2019–2021 metais darbuotojų mokesčiai mažės, ypač vidutines pajamas gaunantiesiems, todėl didės jų į rankas gaunami atlyginimai. Finansų ministerijos skaičiavimu, šiuo metu bruto (popieriuje) 500 eurų mėnesinį darbo užmokestį į rankas gaunančio darbuotojo pajamos po reformos 2019 metais padidės 17 eurų, 2020 metais – 21 euru, 2021 metais – 20 eurų, iš viso per trejus metus – 58 eurais.

Atitinkamai 900 eurų popieriuje gaunančio darbuotojo atlyginimas į rankas didės 39, 16, 17 eurų, iš viso per trejus metus – 72 eurais. Darbuotojai, kurių atlyginimas popieriuje yra 1200 eurų, kitais metais į rankas gaus 53 eurais daugiau, o per trejus metus jų pajamos didės 80 eurų.

Šiuo metu galiojantį 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas su darbo santykiais susijusioms pajamoms Seimas padidino iki 20 proc., kai metinės asmens darbo užmokesčio pajamos neviršija 120 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) (dabar tai sudaro apie 107 tūkst. EUR per metus), o darbo užmokesčio daliai, kuri per metus viršija 120 VDU, – iki 27 proc.

Kitų pajamų (išskyrus pajamas iš darbo santykių, individualios veiklos pajamas ir dividendus) bendra suma, neviršijanti 120 VDU per metus, bus apmokestinama iki šiol galiojusiu 15 proc. GPM tarifu, o dalis, viršijanti 120 VDU, – 20 proc GPM. Tai būtų palūkanos, turto (kilnojamų, nekilnojamų daiktų ar vertybinių popierių) perleidimo, turto nuomos pajamos, tantjemos ir kt.

Tuo tarpu dividendai (pajamos iš paskirstytojo pelno) bei individualios veiklos pajamos ir toliau bus apmokestinamos iki šiol galiojusiu 15 proc. GPM tarifu.

Neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) mažėja nuo 380 iki 300 EUR per mėnesį ir toliau taikomas su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms. Jei darbo užmokesčio pajamos per mėnesį viršija minimaliosios mėnesinės algos (MMA) dydį, taikomas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal įstatyme nustatytą formulę. NPD bus didinamas palaipsniui 2020 metais – iki 400 EUR pajamų per mėnesį, o nuo 2021 metų įsigalios 500 EUR NPD.

Sujungs „Sodros“ įmokas

Kaip pastebi audito, apskaitos, mokesčių, finansų bei verslo konsultacijų ir teisines paslaugas teikiančios bendrovės „Deloitte Lietuva“ ekspertai, atlyginimas popieriuje didės dėl darbuotojų ir darbdavių įmokų „Sodrai“ konsolidavimo. Šiuo metu darbuotojo mokesčiai mokami nuo darbuotojo darbo sutartyje nurodyto darbo užmokesčio, neatskaičius mokesčių. Tuo tarpu darbdavio mokama „Sodros“ įmokų dalis prie šios sumos priskaičiuojama papildomai ir darbo sutartyje nenurodoma.

Sujungus darbuotojo ir darbdavio mokamas „Sodros“ įmokas, visa darbo vietos kaina atsispindės darbo sutartyje ir visi mokesčiai bus skaičiuojami nuo darbo sutartyje numatytos algos popieriuje. Tai reiškia, kad darbo sutartyje nurodyta darbo užmokesčio, neatskaičius mokesčių, suma turėtų keistis – siekiant, kad darbuotojo į rankas gaunama suma nesumažėtų, ji turės gerokai padidėti.

Kaip „Lietuvos žinioms“ aiškino „Deloitte“ Mokesčių departamento projektų vadovė Inga Abraškevičė, atlyginimui popieriuje bus svarbus GPM ir 9 proc. arba 11 proc. socialinio draudimo įmokų (priklausomai nuo to, ar darbuotojas dalyvauja antros pakopos pensijų kaupime).

„Šie mokesčiai turi būti išskaičiuoti iš darbuotojo atlyginimo, todėl jie yra dalis darbo sutartyje numatyto darbo užmokesčio. Be to, didžiąją dalį socialinio draudimo įmokų, t.y. 31,18 proc., papildomai turi priskaičiuoti ir mokėti darbdavys, todėl ši suma dabar neatsispindi darbo sutartyje. Nuo 2019 metų ši situacija keisis, nes beveik visa darbo vietos kaina atsispindės darbo sutartyje. Darbuotojo bendrasis socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo tarifas bus 19,5 proc., o GPM tarifas didinamas iki 27 proc. Tuo tarpu darbdavio socialinio draudimo įmokų tarifas ženkliai sumažės iki 1,47 procento“, – aiškino ji.

I.Abraškevičė taip pat atkreipė dėmesį, kad nuo 2019 metų bus taikomos „Sodros“ viršutinės ribos pajamoms, viršijančioms 120 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) per metus, t.y. apie 8 800 eurų per mėnesį iki mokesčių. „Lubos“ bus mažinamos 2020 metais iki 84 VDU per metus, o 2021-aisiais – iki 60 VDU per metus. Pajamoms, viršijančioms „Sodros“ lubas, bus taikomas 27 proc. GPM.

Kiek didės atlyginimas popieriuje

Atsižvelgiant į naująsias „Sodros“ įmokas, nuo 2019 metų visų pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų atlyginimas popieriuje turės būti perskaičiuojamas didinant jį 1,289 karto.

„Lietuvos žinių“ prašymu, „Deloitte“ Mokesčių departamento projektų vadovė I. Abraškevičė skaičiavo, kad dabar popieriuje 500 eurų uždirbantis darbuotojas į rankas gauna 429,5 euro. Po reformos jo darbo sutartyje bus nurodomas 644,5 euro atlygis, o į rankas jis gaus 446 eurus.

Dabar 1000 eurų popieriuje uždirbantis žmogus į rankas gauna 772 eurus, po reformos jo darbo sutartyje turės būti nurodoma 1289 eurų suma, o į rankas jis gaus 817 eurų.

Dabar 1300 eurų popieriuje uždirbantis žmogus į rankas gauna 988 eurus, po reformos jo darbo sutartyje turės būti nurodoma 1676 eurų suma, o į rankas jis gaus 1039 eurus.

Sutartis keis be darbuotojų sutikimo

Vadovaujantis Valstybinio socialinio draudimo įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymu, darbdaviai privalo perskaičiuoti darbuotojo bruto darbo užmokestį iki Įstatymo įsigaliojimo, t. y. 2019 metų sausio 1 dienos. „Naujų darbo sutarčių teisės aktai pasirašyti nereikalauja – vadovaujantis įstatymu, perskaičiavę darbo užmokestį, darbdaviai turės atitinkamai pakeisti darbuotojų darbo sutartis be išankstinio darbuotojų sutikimo“, – aiškino „Deloitte Legal“ vadovaujanti teisininkė Monika Žlabienė.

Atsižvelgiant į tai, kad darbo užmokestis turės būti perskaičiuotas ir darbo sutartys turės būti pakeistos iki 2019 metų sausio 1 dienos, M. Žlabienos nuomone, darbdaviai turėtų informuoti darbuotojus apie būsimus darbo užmokesčio pokyčius prieš protingą terminą, kad darbuotojai turėtų pakankamai laiko susipažinti su pokyčiais ir įsitikinti skaičiavimų teisingumu.

„Tad jei darbdaviai tinkamai ir laiku atliks numatytą pareigą, informuos darbuotojus prieš protingą terminą ir bus atviri darbuotojų klausimams, manytina, kad problemų su darbuotojais kilti neturėtų“, – teigė ji.

Teisininkė taip pat išaiškino, kad vadovaujantis Darbo kodeksu, atskirų darbuotojų darbo užmokesčio dydis yra konfidenciali informacija, todėl be darbuotojų sutikimo darbdaviai neturėtų atskleisti darbo taryboms informacijos apie atskirose sutartyse nurodytus darbo užmokesčio dydžius.

„Tačiau bent kartą per metus darbdavys privalo pateikti darbo tarybai informaciją apie darbo užmokesčio pokyčius ir tendencijas, o darbo taryba turi teisę reikalauti pradėti šiuo klausimu konsultacijas ir taip gali prisidėti prie sprendimų įmonėje priėmimo“, – teigė M. Žlabienė.

Teisininkė taip pat paminėjo, kad Darbo kodeksas draudžia diskriminaciją dėl darbo užmokesčio ir įpareigoja darbdavius už tokį patį ir vienodos vertės darbą mokėti vienodą darbo užmokestį. Diskriminuojami darbuotojai gali kreiptis į darbo ginčus nagrinėjantį organą dėl pažeistų teisių gynybos.

Jeigu darbdavys sąmoningai ar netyčia apsiriktų ir darbuotojui už 2019 metų sausį būtų išmokėtas mažesnis atlyginimas, teisininkės išaiškinimu, darbuotojas visų pirma turėtų kreiptis į darbdavį ir išsiaiškinti susidariusią padėtį. „Jei gražiuoju išsiaiškinti nepavyksta, dėl neteisėto darbo sutarties pakeitimo darbuotojas turi teisę kreiptis į darbo ginčus dėl teisės nagrinėjantį organą (darbo ginčų komisiją), prašydamas įpareigoti darbdavį vykdyti darbo sutartį ir atlyginti atsiradusią žalą“, – teigė M. Žlabienė.

Nors naujų darbo sutarčių sudaryti neteks – perskaičiavę darbo užmokestį, darbdaviai bus įpareigoti atitinkamai pakeisti darbo sutartis, teisininkė patarė kiekvienam darbuotojui pasitikrinti, ar darbdavio atlikti skaičiavimai teisingi ir nedelsiant kreiptis į darbdavį.

Įstatymo nuostatos aiškiai numato, kad iki Įstatymo įsigaliojimo buvęs darbuotojo neto darbo užmokestis negali sumažėti dėl atlyginimo perskaičiavimo ir draudėjo valstybinio socialinio draudimo įmokų perkėlimo apdraustajam.

„Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas darbdaviams gali užtraukti administracinę baudą. Darbuotojams kreipusis į darbo ginčų komisiją, darbdaviams, neteisėtai sumažinusiems darbo užmokestį, gali tekti atlyginti darbuotojams sukeltą žalą“, – „Lietuvos žinioms“ teigė „Deloitte Legal“ vyresnioji teisininkė M. Žlabienė.

Darbo užmokestis eurais dabar ir nuo 2019 metų, atsižvelgiant į naująsias „Sodros“ įmokas

Bruto atlygis dabar    Atlygis į rankas dabar   Bruto atlygis nuo 2019   Atlygis į rankas nuo 2019*  
500 429,50 644,50 446
800 635 1031,20 668
1000 772 1289 817
1300 988 1676 1039
1500 1140 1933,50 1187

* Skaičiavimai preliminarūs, naudojant 541 eurų MMA, kuris dar nėra patvirtintas 2019 m. Skaičiavimai atlikti darant prielaidą, jog darbuotojas nedalyvauja antros pakopos pensijų kaupimo plane.

Šaltinis: „Deloitte“

Plačiau Lietuvos Žiniose: https://www.lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/perskaiciuojant-atlyginimus-sukciauti-nepavyks/268895 

 

Apie „Deloitte Legal“

„Deloitte Legal“ apima aukščiausios kokybės teisines paslaugas teikiančių „Deloitte Touche Tohmatsu Limited“ bendrovių ar jų padalinių teisinę praktiką. „Deloitte Legal“ profesionalų komanda, apjungdama specializuotas įvairių sektorių žinias kartu su ilgamete teisine patirtimi, teikia tikslines ir į klientų poreikius orientuotas paslaugas vietinėms bei tarptautinėms bendrovėms. Pasaulinis „Deloitte Legal“ tinklas vienija daugiau nei 2000 teisininkų iš 80 šalių.

Deloitte Inga Abraskevice

Inga Abraškevičė

Deloitte Mokesčių departamento projektų vadovė

Deloitte Legal Monika Rudyte

Monika Žlabienė

„Deloitte Legal“ vadovaujanti teisininkė

Did you find this useful?