Įžvalgos

Vyriausybei pateikti siūlymai dėl finansinių technologijų (Fintech) plėtros Lietuvoje

Parengta pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Viešųjų ryšių skyriaus informaciją

Kovo 31 d. finansų ministras Vilius Šapoka pasirašė Pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl finansinių technologijų (Fintech) industrijos plėtros Lietuvoje. Balandžio 3 d. Finansų ministerija pateikė šiuos siūlymus Vyriausybei. Didžiuojamės, jog Deloitte Lietuva teisininkų komanda aktyviai prisidėjo prie Darbo grupės finansinių technologijų industrijai Lietuvoje plėtoti veiklos.

„Siekiame, kad Lietuvos finansų rinka žymiai labiau prisidėtų prie ekonomikos augimo. Viena iš priemonių – sudaryti palankias sąlygas finansinių technologijų plėtrai. Šios srities įmonių kuriamos inovacijos virsta paslaugomis, kurios bus itin svarbios verslo plėtrai ir konkurencingumui. Lietuva eina koja kojon su Fintech pramone – dabar svarbu nesustoti ir tinkamai išnaudoti atveriamas galimybes“, – teigė finansų ministras Vilius Šapoka.

Lietuva pastaraisiais metais sukūrė pagrindą finansinių technologijų industrijai, taip skatinant Fintech kompanijų kūrimąsi šalyje. Praėjusiais metais Seimas priėmė Sutelktinio finansavimo įstatymą, Vartojimo kredito ir Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymų pataisas, leidžiančias veikti sutelktinio finansavimo, tarpusavio skolinimosi platformoms. Vyriausybė įteisino daugiau galimybių, nustatyti klientų tapatybę nuotoliniu būdu.

Vyriausybei siūlomi tolesni sprendimai susiję su Fintech plėtrai palankia teisine aplinka, kapitalo pasiūla kiekviename plėtros etape, finansinių technologijų produktų paklausa ir jos skatinimu (pvz., priemonėmis, lengvinančiomis atsiskaitymą negrynaisiais pinigais), paslaugų bei profesionalios darbo jėgos pasiūla.

Numatomomis priemonėmis siekiama, kad verslui nebūtų nepagrįstų kliūčių teikti paslaugas nuotoliniu būdu, o konsultacijos, informacija ir duomenys Fintech įmonėms būtų teikiami „vieno langelio“ principu (pavyzdžiui, Lietuvos bankas sukūrė ir tobulina „Newcomer“ programą į mūsų šalį persikeliančioms užsienio įmonėms). Taip pat numatoma atverti kelią Blockchain (decentralizuotos viešos transakcijų saugojimo sistemos) technologijai, kuri leistų supaprastinti atsiskaitymo, apskaitos, dokumentų sudarymo paslaugas.

Fintech industrija susikūrė stiprėjant sąsajoms tarp finansinių paslaugų ir informacinių technologijų sektorių. Inovatyvūs bendri sprendimai leidžia greičiau, pigiau ir patogiau teikti finansines paslaugas (ypač mokėjimų, elektroninių pinigų ir kreditų srityse) vartotojams.

Dr. Tomas Ambrasas

Deloitte Lietuva vyresnysis teisininkas ir Darbo grupės finansinių technologijų industrijai Lietuvoje plėtoti veiklos narys

 

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?