Sprendimai

Bendrovių teisė

Teikdami paslaugas įsigiliname į klientų poreikius, todėl galime pasiūlyti jiems aktualius, novatoriškus, progresyvius ir efektyvius sprendimus, pritaikytus konkrečiam verslui.

Skaitykite plačiau

Kuo mes galime padėti?

  • bendrovių ir kitų teisinių formų juridinių asmenų bei jų filialų ir atstovybių steigimas;
  • bendrovių įstatinio kapitalo didinimas ir mažinimas;
  • konsultacijos dėl bendrovių valdymo struktūros parinkimo, keitimo, įvertinimo mokestiniu požiūriu;
  • bendrovių ir kitų juridinių asmenų įstatų keitimas;
  • akcininkų susirinkimų, valdybos ir kitų organų posėdžių protokolų ar sprendimų rengimas;
  • bendrovių organų darbo reglamentų rengimas;
  • prokūrų rengimas ir registracija Juridinių asmenų registre;
  • konsultacijos dėl juridinių asmenų pertvarkymo (teisinės formos keitimo);
  • bendrovių likvidavimas.