Sprendimai

Darbo teisė

Verslo pasaulyje, norint sėkmingai įgyvendinti ilgalaikius verslo tikslus, būtina sklandžiai, efektyviai ir profesionaliai valdyti santykius su darbuotojais. Dažni teisės aktų pakeitimai, sudėtingos politikos yra nemenkas iššūkis verslui. Padedame įmonėms priimti teisingus sprendimus darbo teisės ir žmogiškųjų išteklių srityse.

Skaitykite plačiau

Kuo mes galime padėti?

  • darbo sutarčių bei jų pakeitimų, dokumentų dėl darbo santykių nutraukimo rengimas;
  • konfidencialumo, nekonkuravimo, visiškos materialinės atsakomybės ir kitų papildomų susitarimų rengimas;
  • vidaus darbo tvarkos taisyklių, pareiginių nuostatų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių darbo sąlygas, rengimas;
  • konsultacijos darbuotojų perkėlimo klausimais;
  • konsultacijos kolektyvinės darbo teisės klausimais;
  • konsultacijos darbų saugos klausimais;
  • konsultacijos dėl leidimų dirbti ir gyventi Lietuvoje išdavimo ir pratęsimo, gyvenamosios vietos deklaravimo Lietuvoje;
  • konsultacijos vizų gavimo klausimais;
  • konsultacijos ir atstovavimas ginčuose su darbuotojais;
  • konsultacijos kitais darbo teisės klausimais.