Sprendimai

Bendrovių susijungimai ir įsigijimai

Mūsų teisininkai didžiausią dėmesį skiria klientų verslo analizei, nes tik įsigilinus į jų verslo specifiką galime užtikrinti, kad įmonių susijungimų ir įsigijimų sandoriai būtų įgyvendinami tinkamai.

Skaitykite plačiau

Kuo mes galime padėti?

• konsultacijos bendrovių susijungimų ir įsigijimų klausimais, įskaitant vienos valstybės ribas peržengiančius susijungimus;

• išsamus teisinis perkamo ar parduodamo verslo patikrinimas (angl. – legal due diligence);

• sandorių dokumentų rengimas ir vykdymo priežiūra;

• akcininkų, investavimo, balsavimo sutarčių rengimas;

• konsultacijos konkurencijos teisės klausimais, įskaitant leidimų koncentracijai gavimą;

• konsultacijos sandoriui pasibaigus;

• bendrovių reorganizavimas (atskyrimas).