organizacijos veiklos procesų valdymas

Sprendimai

Organizacijos veiklos optimizavimas

Veiklos efektyvumo didinimas yra vienas svarbiausių iššūkių, su kuriais susiduria viešojo ir privataus sektoriaus organizacijos. Padėdami didinti efektyvumą vadybos priemonėmis, taikome LEAN 6 Sigma metodiką, įtraukdami darbuotojus ir apmokydami juos praktikoje taikyti konkrečius veiklos gerinimo metodus, nukreiptus į vertės klientui nekuriančių etapų eliminavimą.

Atskiroms funkcijoms optimizuoti taikome specializuotas metodikas ir naudojamės Deloitte tarptautine patirtimi. Mūsų siūlomi sprendimai apima finansų valdymo, žmogiškųjų išteklių valdymo, turto valdymo ir vidaus audito funkcijų optimizavimą.