Deloitte Property index 2016

Pranešimai žiniasklaidai

Deloitte „Nekilnojamojo turto indeksas 2016“

Gyvenamojo būsto rinkos apžvalga

Tarptautinė audito ir verslo konsultacijų įmonė Deloitte paskelbė Europos nekilnojamojo turto indekso penktąjį leidimą, kuriame apžvelgiama Europos gyvenamojo nekilnojamojo turto (GNT) rinkos situacija. Publikacijoje analizuojama GNT rinkos plėtra bei pagrindiniai ją lemiantys veiksniai, lyginamos GNT kainos bei įperkamumas įvairiuose Europos miestuose.

Lietuvoje GNT pirkėjai turi dideles naujo būsto pasirinkimo galimybes. Lietuvos rinkai būdingos žemos būsto paskolų normos bei didėjantys atlyginimai lemia būsto rinkos aktyvumą, nepaisant net ir kylančių kainų. Be to, Vilniuje pastebimai augo ir prabangaus būsto pasiūla (kurio kaina siekia apie 2000 Eur/m²). 

„2015 metai buvo palankūs GNT įsigijimui daugelyje Europos šalių. Dėl lankstaus finansavimo sąlygų paklausa bei būsto kainos augo gana sparčiai ir išryškėjo nemaži sandorių kainų skirtumai ne tik įvairiose Europos šalyse, bet ir atskiruose miestuose“, – teigė Deloitte biuro Lietuvoje partneris Linas Galvelė. „Tai buvo viena pagrindinių priežasčių, lėmusių Deloitte ekspertų apsisprendimą paruošti analizę apie europiečių galimybes įsigyti vidutinio dydžio gyvenamąjį plotą už fiksuotą kainą“, – pridūrė Linas Galvelė. 

Kokį būstą vidutiniškai gali įpirkti europiečiai už 200 000 eurų?

Šių metų Deloitte paskelbtoje GNT rinkos apžvalgoje analizuojama, kiek gyvenamojo ploto vidutiniškai gali įpirkti europiečiai, turėdami 200 000 eurų biudžetą. Patebėta tendencija, kad kuo šalis yra labiau į Europos rytus, tuo žemesnė GNT kaina joje. Vienintelė išimtis yra pietinės šalys, Ispanija ir Portugalija, kur GNT taip pat yra santykinai nebrangus. Vengrijoje, Lenkijoje ir Portugalijoje vidutiniškai už 200 000 eurų įmanoma įsigyti 200m² ploto būstą. Prancūzijoje už šią sumą pavyktų nupirkti 50 m² ploto būstą, o Jungtinėje Karalystėje – tik 39m². Čekija, Slovėnija, Belgija, Nyderlandai ir Vokietija užima tarpinę poziciją – šiose šalyse už 200 000 eurų galima įsigyti 100 m² būstą. Kainų skirtumai priklauso ir nuo konkretaus miesto, pavyzdžiui, centriniame Londone už 200 000 eurų pavyktų nupirkti tik 11 m² ploto būstą, Paryžiuje – 19 m²,  Romoje – 58 m², Briuselyje – 69 m², Taline - 85 m², Rygoje – 92 m², o Vilniuje – 121 m² ploto būstą. Didesnį nei Vilniuje GNT už 200 000 eurų būtų galima įsigyti Krokuvoje, Sankt Peterburge, Budapešte.

Tiek 2015 m., tiek ir 2014 m. naujų būstų kainos pakilo 12-oje iš 15-os Deloitte tyrime dalyvavusių valstybių. Panašiai kaip ir ankstesniais metais, didžiausias GNT kainų augimas pastebėtas Airijoje (27%), Izraelyje (10.8%) ir Ispanijoje (10.6%). Po milžiniško kainų kritimo finansinės krizės metu, Ispanijos nekilnojamojo turto rinka akivaizdžiai atsigauna, o pastaruosius dvejus metus NT kainos augo šiek tiek daugiau nei 10%. Labiausiai GNT kainos smuko Rusijoje (-27%), tačiau šį smukimą didžiąja dalimi paaiškina rublio nuvertėjimas.

GNT įperkamumas

Deloitte ekspertai, remdamiesi konkrečios valstybės gyventojų metiniu bruto darbo užmokesčiu, analizavo naujos statybos standartinio GNT (70 m² ploto) įperkamumą įvairiose Europos šalyse. Belgijoje, Nyderlanduose ir Vokietijoje GNT įperkamumas yra didžiausias – čia reikėtų taupyti 3.2-3.7 metų, planuojant įsigyti naują būstą. Tuo tarpu mažiausias būsto įperkamumas yra Jungtinėje Karalystėje, kur būsto kaina sudaro 11 metinių bruto darbo užmokesčių.

Gyventojų įsiskolinimai

Paskolos gyvenamajam būstui yra susijusios su būsto kainomis: didesnis suteiktų paskolų kiekis lemia GNT kainų augimą. Todėl gyventojų įsiskolinimo lygis ir jų pajėgumas skolintis yra vienas iš būsto kainos augimą lemiančių faktorių. Tyrimo rezultatai atskleidžia, jog žemiausias gyventojų įsiskolinimo rodiklis nustatytas Rusijoje (kur gyventojų skola sudaro 4.9% nuo gyventojų disponuojamų pajamų), vieni žemesnių rodiklių taip pat pastebimi Slovėnijoje, Vengrijoje, Čekijos Respublikoje, Izraelyje, Italijoje, Lenkijoje ir Austrijoje (mažiau nei 50%). Tuo tarpu daugiausiai GNT skolų yra Nyderlanduose, Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje (daugiau kaip 100%).

Apie Deloitte Nekilnojamojo turto indeksą 2016 (NTI)

Deloitte NTI yra lyginamojo pobūdžio studija apie gyvenamojo nekilnojamojo turto (GNT) rinką įvairiose Europos šalyse. Leidinyje akcentuojami pagrindiniai veiksniai, lemiantys GNT rinkos plėtrą, taip pat lyginamos GNT kainos Europos valstybėse ir atskiruose miestuose.

Leidinio tikslas – pateikti objektyvius Europos GNT rinkos duomenis apie tai, kaip europiečiai gyvena ir kiek jiems tai kainuoja. 2016 m. NTI pagrindinė tema – kokio dydžio būstą įmanoma įsigyti už 200 000 eurų.

NTI parengė tarptautinė Deloitte ekspertų komanda, besispecializuojanti nekilnojamojo turto, įkeitimo ir plėtros srityse.

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?