currency graph

Perspektyvos

Deloitte paskelbė rizikos valdymo pasaulinės apklausos rezultatus

Siekiant sumažinti gresiančius ekonominius pavojus ir nefinansinę riziką, būtina keisti požiūrį į rizikos valdymą

Vilnius, Lietuva – 2019 m. sausis

Deloitte ekspertai 2018 m. kovo - liepos mėnesiais atliko rizikos valdymo apklausą, kurioje dalyvavo 94 skirtinguose pasaulio regionuose esančios finansines paslaugas teikiančios institucijos, kurių bendras turtas siekia 29.1 trilijonus JAV dolerių. Įmonėms pateikti klausimai apie rizikos valdymo problemas, su kuriomis joms jau teko susidurti, taip pat buvo prašoma pasidalinti patirtimi, kokių veiksmų imtasi suvaldyti susidariusią situaciją ir įveikti kilusius iššūkius.

Nors pasaulinė ekonomika pastaruoju metu stiprėjo, tačiau tvyranti įtampa JAV, Kinijoje, Europos Sąjungoje ir kituose regionuose gali lemti mažesnes prekybos apimtis. Pasaulinės ekonomikos augimą taip pat lėtino silpnesnis ekonomikos augimas Europoje ir Kinijoje. Nemažą įtaką daugeliui įmonių padarė ir abejonės bei netikrumas dėl Brexit.

„Nepaisant iš dalies ramaus laikotarpio pasaulinėje ekonomikoje, pastebima, kad šiuo metu rizikos valdymo sritis vis dažniau susiduria su nefinansinių rizikų – kibernetinio saugumo, modeliavimo, trečiųjų šalių – grėsmėmis“,

– teigia „Deloitte verslo konsultacijos“ vyresnysis projektų vadovas Gediminas Minkus.

„Dėl šios priežasties finansines paslaugas teikiančios institucijos turėtų pradėti keisti tradicinį nusistovėjusį rizikos valdymo požiūrį modernesniu“, – priduria G. Minkus.

Kadangi pastaraisiais metais reguliavimo pakeitimų šioje srityje buvo inicijuota itin daug, vis dar tebevyksta esamo reguliavimo peržiūra/analizė ir įgyvendinimo užtikrinimas. Atlikę apklausos rezultatų analizę, Deloitte ekspertai paruošė Pasaulinę rizikos valdymo publikaciją (angl. Global Risk Management Survey), kurioje pateikiamos įžvalgos apie rizikos valdymo perorientavimą, kad jis prisitaikytų prie naujos aplinkos ir apsaugotų nuo didelių finansinių nuostolių bei žalos reputacijai.

Pagrindinės tyrimo išvados:

  • Tebeauga kibernetinio saugumo rizikos svarba;
  • Įmonės daugiau dėmesio pradėjo skirti nefinansinėms rizikoms;
  • Tarp prioritetinių sričių, kurioms reikėtų skirti daugiau dėmesio - rizikos vertinimui ir valdymui reikalingi duomenys ir informacinės sistemos;
  • Visos apklausoje dalyvavusios įmonės naudoja „Trijų gynybos linijų“ modelį rizikai valdyti, tačiau daugiausia iššūkių kilo pirmoje gynybos linijoje;
  • Svarbu skaitmenizuoti rizikos valdymą;
  • Išaugo pasitikėjimas testavimu nepalankiausiomis sąlygomis (angl. Stress testing). Vis daugiau įmonių (ypač valdybos nariai ir vadovybė) pasitelkia ir naudoja šį metodą;
  • Valdybos nariai skiria per mažai dėmesio įmonių rizikos valdymui. Tikslinga stipresnė rizikos valdymo kontrolė;
  • Populiarėja vyriausiojo rizikos valdymo vadovo (CRO) pozicija. 95 % tyrime dalyvavusių įmonių turi CRO, tačiau pastebima, jog nėra nuoseklumo dėl CRO atskaitomybės;
  • Tebeauga įmonių rizikos valdymo (ERM) programos pritaikomumas.

Apibendrinę apklausos rezultatus, Deloitte ekspertai pateikė įžvalgas ir pasiūlymus finansinių paslaugų sektoriui, siekiant didesnio efektyvumo rizikos valdymo srityje. Pirmiausiai, finansinių paslaugų institucijoms patartina apsvarstyti spartesnį skaitmeninių technologijų – mašininio mokymosi, robotinio procesų optimizavimo, debesijos kompiuterijos ir kt. – panaudojimą. Antra, rizikos valdymas turėtų tapti įmonių strateginio plano ir strateginių tikslų dalimi. Trečia, finansinių paslaugų sektoriui svarbu pertvarkyti savo rizikos valdymo programas, kad turėtų daugiau pajėgumų kovoti su kylančiais rizikos valdymo iššūkiais. Ketvirta, verta dar kartą išanalizuoti „Trijų gynybos linijų“ rizikos modelį ir atsisakyti besidubliuojančių įsipareigojimų/atsakomybių. Labai svarbu keisti nusistovėjusį požiūrį, kad rizikos valdymas apima ne tik finansines, bet ir nefinansines rizikas bei efektyviau naudoti skaitmenines technologijas, kurios leidžia nustatyti kylančias grėsmes ir identifikuoti riziką sukeliančius veiksnius.

Pasaulinės rizikos valdymo apklausos rezultatų ataskaita

Fullwidth SCC. Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?