Įžvalgos

ISO 37001

Vadybos sistema korupcijos prevencijai

Tarptautinė standartizacijos organizacija (angl. International Organization for Standartization, ISO) išleido standartą 37001 – Antikorupcinės vadybos sistemos reikalavimai ir naudojimo gairės.

Lietuvoje šis standartas platinamas su žymeniu LST ISO 37001:2017.

Šiame standarte pateikiami reikalavimai ir gairės organizacijoms, siekiančioms sukurti, įdiegti ir tobulinti vadybos sistemą, skirtą mažinti korupcijos riziką. ISO 37001 gali būti taikomas tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus įmonėse. Šios sistemos tikslas – ne tik padėti organizacijoms užkirsti kelią korupcijai, tačiau ir lengviau aptikti jos atvejus bei efektyviai atlikti tyrimus.

Naujasis ISO 37001 gali būti integruojamas su dauguma kitų, pagal ISO standartus parengtų, vadybos sistemų (pavyzdžiui ISO 9001).

ISO 37001 sertifikatas naudingas visoms organizacijoms, nes gali:

 • Maksimaliai padidinti pelną ir (ar) sumažinti finansinius nuostolius, atsirandančius dėl korupcijos įvairiuose verslo procesuose.
 • Vadybos sistemos sertifikavimo pagalba sukurti ar sustiprinti korupcijai nepakančios organizacijos įvaizdį.
 • Sustiprinti teigiamą prekės ženklo ar organizacijos įvaizdį tarp esamų darbuotojų ir klientų bei potencialių verslo partnerių ir investuotojų.
 • Efektyviau atlikti vidinius ir/ar išorinius korupcijos tyrimus bei surinkti jų eigai svarbią informaciją.

 

Pagrindiniai ISO 37001 elementai:

 • Rizikos vertinimo atlikimas.
 • Atitikties užtikrinimo funkcija, skirta stebėti sistemos efektyvumą.
 • Susijusių šalių (darbuotojų, tiekėjų, verslo partnerių) informavimas apie politiką.
 • Darbuotojų ir verslo partnerių mokymai.
 • Padidintos rizikos sričių stebėjimas.
 • Kontrolės mechanizmų, skirtų kyšininkavimo rizikai sumažinti, diegimas.
 • Procedūrų, užtikrinančių galimybę darbuotojams ar kitoms susijusioms šalims efektyviai pranešti apie korupcijos atvejus, numatymas.
 • Formalaus proceso, skirto tirti ir spręsti bet kokius įtarimus dėl galimo ar įtariamo kyšininkavimo, sukūrimas.

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?