risk services

Services

Rizikos valdymas

Deloitte teikia rizikos valdymo paslaugas ir siūlo sprendimus rizikos nustatymo, vertinimo ir mažinimo srityse, padėdamos organizacijoms kurti, diegti ir tobulinti savo infrastruktūrą (procesus bei atitinkamas technologijas), susijusią su konkrečiomis organizaciją veikiančiomis rizikomis (pvz., valdymo, strategijos ir planavimo, veiklos procesų valdymo, atitikties teisės aktams ir pan.). Mes taip pat galime pasiūlyti duomenų analitikos sprendimus, kurie pagerina esamas stebėsenos, duomenų valdymo ir pagrindinių veiklos rodiklių (angl. KPIs) tobulinimo galimybes.

Organizacijose diegiame rizikos stebėsenos priemones ir padedame nustatyti tinkamą rizikos valdymo struktūrą. Deloitte ekspertai padeda sukurti organizacijos rizikos valdymo strategiją, atitinkančią vadovybės lūkesčius, bei pasiūlo geriausius rizikos valdymo sprendimus.

Teikiame rizikų valdymo paslaugas, susijusias su rizikų valdymo proceso integravimu į bendrą organizacijos valdymo procesą. Tokiu būdu yra sukuriama didesnė pridėtinė vertė ir efektyviau valdomos organizacijos veiklą įtakojančios rizikos. Siūlomos paslaugos apima organizacijai aktualių rizikų nustatymą, vertinimą, taip pat priemonių, procedūrų bei modelių parengimą, skirtą kokybiškam rizikų valdymui užtikrinti.

Rizikų valdymas

Atliekame organizacijos esamos kontrolės sistemos diagnostiką ir nustatome tobulintinas sritis. Diagnostikos metu analizuojame, ar esamos kontrolės padengia pagrindines organizacijos veiklai būdingas rizikas, įvertiname esamų kontrolių efektyvumą ir veiksmingumą. Nustatę tam tikrus trūkumus, pasiūlome konkrečias kontrolės sistemos tobulinimo rekomendacijas.

Efektyvios kontrolės sistemos sukūrimas

Teikiame informacinių technologijų vidaus audito paslaugas, susijusias su informacinių technologijų valdymo ir priežiūros kontrolių, informacijos saugos, informacinių sistemų diegimo, kompiuterinių tinklų pažeidžiamumo auditais. Šios paslaugos taip pat apima ir pažangių bei naujausių informacinių technologijų vidaus auditus - debesų kompiuteriją, socialinius interneto tinklus bei mobiliuosius prietaisus.

Informacinių technologijų vidaus auditas

Padedame organizacijos vidaus auditoriams atlikti arba patys atliekame vidaus audito užduotis tais atvejais, kai organizacija neturi vidaus auditoriaus; teikiame konsultacijas, geriausios praktikos pavyzdžius, dalinamės pažangiausiomis metodikomis. Atliekame specializuotus vidaus auditus, tokiose srityse kaip IT, apgaulės ir sukčiavimo tyrimai, rizikų ir organizacijų valdymas.

Taip pat atliekame išorinį vidaus audito veiklos kokybės vertinimą, remiantis Tarptautiniais vidaus audito standartais.

Vidaus auditas

Konsultuojame organizacijas teisės aktų, įvairių standartų keliamų reikalavimų atitikties klausimais. Padedame organizacijoms spręsti klausimus, susijusius su teisės aktų ar standartų laikymusi, atstovaujame organizacijas, bendraujant su priežiūros institucijomis.

Atitikties teisės aktams užtikrinimas

Risk management implementation and training: The Risk Management Implementation and training services provided by Deloitte member firms focus on assistance with developing and rolling out varied role-based, risk-oriented training.

Risk management implementation and training

Risk & Compliance Journal from The Wall Street Journal

Deloitte writes and compiles a regular stream of content and timely features on risk, cyber, regulatory, and compliance matters—research, topical digests, perspectives, insights, and technical analysis—which appear in a separate module of Risk & Compliance Journal, an online publication from The Wall Street Journal.

Read recent Risk & Compliance Journal articles.

As risks rise, boards respond

A global view of risk committees

Boards of directors have been working hard to fulfill their risk oversight responsibilities in a challenging environment. Regulations are changing rapidly in most industries, and vary significantly across countries. Investors, analysts, and the public are demanding greater transparency into risk and risk management, as are creditors, counterparties, and other stakeholders. Many boards legitimately wonder not only what regulators want, but also which approaches to risk oversight actually work.

Click here to read more.