Rizikos valdymas

Rizika įgalina veiksmą

Pirmaujančios organizacijos žino, jog tinkamas rizikos valdymas yra konkurencinio pranašumo šaltinis. Veiksmingiau valdant riziką, šios organizacijos geba išnaudoti savo visą potencialą kurdamos ir apsaugodamos vertę suinteresuotiesiems subjektams.