Pranešimai žiniasklaidai

Atsakingas verslas modernizuoja Vidurio Europos ekonomikas

84% Vidurio Europos įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) vadovų tiki, kad verslas turėjo didelės įtakos sprendžiant daugybę skausmingiausių socialinių ir ekonominių problemų, įskaitant aplinkos apsaugos bei nedarbo klausimus.

Pastebima, kad vis daugiau Vidurio Europos įmonių įgyvendina strateginius sprendimus, kurie prisideda prie tvaraus socialinio ir ekonominio vystymosi. Remiantis apklausos, kurią dešimtyje regiono šalių atliko Deloitte, rezultatais, pastebimos pagrindinės ĮSA teikiamos naudos: padidėjusi darbuotojų motyvacija, pagerėjusi reputacija bei geresni santykiai su vietos bendruomenėmis. Didžioji dauguma respondentų (76%) optimistiškai vertina ĮSA plėtros galimybes ateinančiais metais.

Deloitte tyrimo metu buvo apklausti už ĮSA atsakingi vadovai Lietuvoje, Latvijoje, Čekijoje, Bulgarijoje, Vengrijoje, Kosove, Rumunijoje, Serbijoje, Slovakijoje ir Slovėnijoje. Ši apklausa buvo atliekama kartu su Lenkijos atsakingo verslo forumo vykdomu ĮSA vadovų tyrimu, o Lietuvoje buvo bendradarbiauta su Lietuvos atsakingo verslo asociacija (LAVA).

Viena pagrindinių tyrimo išvadų – dauguma (net 84%) už ĮSA atsakingų vadovų yra įsitikinę, jog verslas reikšmingai prisidėjo sprendžiant socialines ir ekonomines problemas atskirose šalyse. „Pirmieji ir svarbiausi uždaviniai yra sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, remti švietimą ir kovoti su nedarbo lygiu. Respondentai tiki, kad tai yra prioritetinės sritys, kurioms verslas turėtų skirti daug dėmesio ir ateityje“,  – teigia Irena Pichola, Deloitte partnerė ir Tvarumo konsultacijų padalinio vadovė Vidurio Europos regione.

Audronė Alijošiutė, Lietuvos atsakingo verslo asociacijos tarybos pirmininkė, pastebi, kad „tai – reikšmingi pokyčiai, leidžiantys teigti, kad vis labiau suvokiama ĮSA principų integracijos į verslo strategijas nauda ir siekiama esminių verslo pokyčių. LAVA atstovės teigimu, tokie tyrimai yra itin svarbūs, nes leidžia pamatyti pokyčius ir tendencijas, kaip verslas supranta ir įgyvendina darnaus vystymosi principus.“

Anot apklausos respondentų, trys svarbiausios naudos, gaunamos įgyvendinant ĮSA, yra šios: padidėjusi darbuotojų motyvacija (65%), pagerėjusi reputacija (55%) bei geresni santykiai su vietos bendruomenėmis (53%). 

Vidurio Europos įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) vadovų apklausos ataskaita

Tik šiek tiek daugiau nei pusė tyrimo dalyvių (54%) teigia, kad jų įmonės analizuoja savo ĮSA iniciatyvų poveikį. Žiniasklaidos stebėsena yra tarp pačių populiariausių analizės priemonių (52%), toliau seka pačios įmonės strategijos rodikliai (37%) ir nuomonės apklausos (34%).

Vidurio Europos regiono respondentai palankiausias socialinės ir ekonominės plėtros galimybes savo šalyse įžvelgia tose srityse, kurios yra susijusios su verslo daroma įtaka ekonomikos konkurencingumo augimui (96 proc.), teigiamu įmonių poveikiu darbo rinkos aktyvumui (96 proc.) bei žinių ekonomikos ir intelektinių išteklių augimui (91 proc.). Tarp svarbiausių šį pokytį lėmusių veiksnių –klientų daroma įtaka, nes klientai rinkoje vis dažniau tikisi pamatyti socialiai atsakingus produktus ir paslaugas (75%).

Kas ateityje laukia socialiai atsakingų įmonių? 76% Vidurio Europos respondentų tikisi augimo ir didėjančios paslaugų kokybės Nepaisant to, kad verslas atlieka svarbų vaidmenį, tačiau jam būtina viešojo sektoriaus parama – 52%  už ĮSA atsakingų vadovų pasigenda valstybės institucijų iniciatyvos. „Jų vaidmuo turėtų būti nacionalinės politikos formavimas ir principų, kurie lemia teršalų mažinimą, energijos vartojimo efektyvumą bei tvarią miesto ir kaimo plėtrą, įgyvendinimas. Esama daug galimybių bendradarbiavimui tarp švietimo ir kitų suinteresuotų šalių,“ – pastebi Irena Pichola.

Kalbant apie kitas kliūtis tvariam ekonomikos ir verslo augimui ateityje, vadovai nurodo vyraujančias klaidingas nuomones, jog ĮSA yra viena iš finansavimo formų (59%), o įmonės nenori investuoti į ĮSA iniciatyvas (46%).

Dauguma apklaustų Vidurio Europos vadovų yra nusiteikę optimistiškai dėl ĮSA ateities – beveik pusė jų (44%) tiki, kad ĮSA toliau klestės ir ateityje bus fiksuojamas socialiai atsakingų įmonių skaičiaus augimas. Trečdalis respondentų (32%) teigia, kad ĮSA pasieks brandos lygį, kai socialiniai ir aplinkosaugos klausimai taps verslo strategijos dalimi. 

ĮSA vadovų apklausa ir Lietuvos rezultatai
Ar ši informacija Jums buvo naudinga?