darnumas socialinė atsakomybė

Sprendimai

Darnumas

Skaitykite plačiau

Darnumo (angl. sustainability) paslaugos skirtos analizuoti organizacijos veiklą, atsižvelgiant ne tik į finansinius, bet ir socialinius bei aplinkosauginius aspektus.

Atsižvelgdami į organizacijos poreikius ir veikloje jau taikomus sprendimus, galime pasiūlyti paslaugas pradedant pagalba rengiant pirmąją darnumo ataskaitą, remiantis tarptautiniais GRI standartais, ir baigiant darnumo strategijos integravimu į organizacijos veiklos procesus.
 

Darnumo tema visuomenėje tebėra paini ir kupina neaiškumo. Darnus verslas įneša daug reikšmingų pokyčių, tačiau dauguma organizacijų nežino, nuo ko pradėti ir kaip taikyti darnumo principus savo veikloje. 

Rizikų vertinimai

Deloitte darnumo ataskaitų rengimo paslaugos yra priemonė, padedanti verslo organizacijoms pristatyti savo pasiekimus socialinės atsakomybės srityje investuotojams, darbuotojams, bendruomenėms ir kitoms suinteresuotosioms šalims.

Apskaita, atskaitomybė ir atskleidimas

Deloitte darnumo ataskaitų rengimo paslaugos yra puikus įrankis, padedantis organizacijoms paviešinti savo veiklas, susijusias su socialine atsakomybe ir darnumo principais, siekiant strateginių tikslų. 

Išorinio užtikrinimo paslaugos