Pranešimai žiniasklaidai

Deloitte Vidurio Europos regiono įmonių MTEP tyrimas

2016 m.

Tarptautinė audito ir konsultacijų bendrovė Deloitte atliko Vidurio Europos regiono įmonių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) apklausą 10-yje šalių, kurioje dalyvavo daugiau nei 400 respondentų iš Lietuvos, Latvijos, Kroatijos, Čekijos, Estijos, Vengrijos, Lenkijos, Rumunijos, Slovakijos ir Slovėnijos.

Pagrindinės įžvalgos apie MTEP Centrinėje Europoje:

 • Baltijos šalių įmonės palankiau vertina MTEP skiriamas išlaidas lyginant su kolegomis iš Vidurio Europos regiono;
 • Lyginant su praėjusiais metais, įmonės planuoja didinti investicijas į MTEP: per artimiausius 1-2 metus investuos 45 proc. apklaustų įmonių, o per 3-5 metus – 57 proc.;
 • Pagrindiniai veiksniai, kurie motyvuoja įmones daugiau investuoti į MTEP, apima įvairiose srityse gaunamą naudą, tokią kaip galimybę naudotis dotacijomis, mokesčių lengvatomis bei bendradarbiavimą su patyrusiais mokslinių tyrimų darbuotojais;
 • Dauguma įmonių (71%) tęsia bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis (universitetais ir mokslinių tyrimų institutais), kuris naudingas abipusiškai;
 • Pagrindinės problemos su kuriomis susiduria įmonės, yra neapibrėžtumai, kai mokesčių administratorius peržiūri naudojamas subsidijas ir mokesčių lengvatas, neaiškumai identifikuojant MTEP veiklą bei kvalifikuotų ir patyrusių mokslo darbuotojų trūkumas;
 • Daugiausiai įmonių, siekdamos apsaugoti praktinę patirtį ir intelektinę nuosavybę, naudoja įmonės konfidencialumo politiką (69%), patentus ir naudinguosius modelius (40%) bei prekių ženklus (31%).

Pagrindinės įžvalgos apie MTEP Lietuvoje:

 • Dauguma respondentų (76%) praėjusiais metais skyrė daugiau nei 1% savo metinės apyvartos MTEP veiksmams įgyvendinti;
 • Beveik pusė apklaustų įmonių planuoja tokias pačias arba net didesnes investicijas į MTEP sritį per artimiausius 1-2 metus;
 • Pusė apie MTEP mokesčių lengvatas žinančių įmonių jau pasinaudojo lengvatomis ir sumažino savo apmokestinamąjį pelną;
 • Lyginant su praėjusiais metais, Lietuvos įmonės akivaizdžiai daugiau žino apie MTEP mokesčių lengvatas Lietuvoje;
 • Dažniausiai naudojama mokesčių lengvata Lietuvoje yra skirta moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai.

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?