Įžvalgos

PVM kryžminimo paslauga: aiškėja fiktyvios sąskaitos

„Deloitte Lietuva“ Mokesčių ir teisės departamento vyresniosios konsultantės Eglės Treinienės komentaras „Verslo žinioms“

2017-06-27, Verslo žinios Premium, autorius: Vytautas V. Žeimantas

VMI sugretinus PVM sąskaitas aiškėja, kad sąskaitos išrašomos ir tokioms prekėms bei paslaugoms, kurių bendrovės nepardavė.

Eglė Ramanauskienė, Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) išmaniosios mokesčių administravimo sistemos („i.MAS“) programos vadovė, sako, kad kryžminiu būdu tikrinamos sąskaitos, kurių išrašymo data ankstesnė nei 2017 04 01, nepriklausomai nuo to, koks yra mokesčių mokėtojo mokestinis laikotarpis (mėnuo, pusė metų ar kitas).

„Pirmosiomis kryžminio PVM patikrinimo dienomis išaugo skambučių į mūsų informacijos centrą skaičius, tai rodo, kad mokesčių mokėtojai atidžiai analizuoja pateiktus duomenis. Dalis tokių skambučių mums yra labai vertingi, nes pranešama, pavyzdžiui, apie atvejus, kai mokesčių mokėtojas tik iš mūsų pateiktų duomenų sužinojo tariamai vykdęs sandorius su jam visiškai nežinomu mokesčių mokėtoju. Taigi tokia informacija gali būti siūlo galas, atvesiantis iki piktnaudžiavimo atskleidimo“, – teigia p. Ramanauskienė. Anot jos, mokesčių administratoriui duomenys apie PVM sąskaitas yra labai vertinga žaliava. Tokią informaciją nagrinėjant galima nustatyti rizikingus sandorius, per atstumą stebėti, kokie mokėtojai juose dalyvauja, braižyti piktnaudžiavimo tikslais sudaromų sandorių schemas. O tai, anot „i.MAS“ programos vadovės, padeda atskleisti piktnaudžiavimus ir tokiu būdu apsaugo sąžiningus mokesčių mokėtojus nuo nesąžiningos konkurencijos rinkoje, kai mokesčių nemokėjimas tampa konkurenciniu pranašumu.

Verta apsidrausti

Eglė Treinienė, UAB „Deloitte Lietuva“ Mokesčių ir teisės departamento vyresnioji konsultantė, teigia, kad įmonė, kurios verslo partneris neteikia informacijos apie PVM sąskaitas faktūras „i.SAF“, turėtų pasidomėti, dėl kokių priežasčių jis taip elgiasi.

„Siūlyčiau įmonei imtis aktyvių veiksmų. Jeigu kiltų mokestinis ginčas, tai galėtų būti vienas iš argumentų, kad įmonė veikė sąžiningai ir ėmėsi visų priemonių siekdama išvengti sukčiavimo. Be to, patarčiau dar kartą įvertinti verslo partnerio, kuris neteikia PVM sąskaitų „i.SAF“, patikimumą ir riziką dėl teisės į PVM atskaitą apribojimo“, – perspėja konsultantė.

Anot p. Treinienės, VMI gali pradėti stebėti, ar įmonės tinkamai vykdo mokestines prievoles, susijusias su PVM. PVM sąskaitų faktūrų kryžminio sutikrinimo ataskaitose nustatyti neatitikimai gali paskatinti VMI pradėti įmonės mokestinį tyrimą ar patikrinimą.

Kai pardavėjas neapskaitė pardavimo PVM sąskaitų faktūrų, nenurodė jų „i.SAF“ registruose ir nemokėjo į valstybės biudžetą PVM, o pirkėjas tokias sumokėtas PVM sumas įtraukė į atskaitą, mokesčių administratoriui gali kilti įtarimas, ar pirkėjas elgiasi sąžiningai, ar tikrai turi teisę atskaityti PVM.

„Ateityje gali kilti nemažai mokestinių ginčų, kaip vertinti įmonę, kuri neatsižvelgė į neatitikimus su verslo partneriu PVM sąskaitų faktūrų kryžminio sutikrinimo ataskaitose“, – tvirtina p. Treinienė.

Atrankos kriterijai

Ponia Ramanauskienė pripažįsta, kad VMI stebės, ar mokesčių mokėtojai pašalino paaiškėjusius neatitikimus, kurie turi įtakos mokesčių mokėtojo deklaruotai į biudžetą mokėtinai mokesčio sumai. Tačiau, anot jos, „tai tikrai nebus atvejai, kai tų neatitikimų suma tėra vienas kitas euras.“ Verslininkai baiminasi, kad viena iš neatitikimo priežasčių gali būti kelių centų sumų skirtumai.

Mokesčių mokėtojai, pateikę PVM sąskaitų faktūrų registrus iki duomenų pateikimo termino pabaigos, jau po kelių dienų informuojami apie atliktą kryžminį sutikrinimą, o paaiškėjus neatitikimams – papildomai informuojami apie juos ir pranešimu „i.SAF“ portale.

Šie pranešimai bus siunčiami kas mėnesį, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui ir sukryžminus duomenis.

„Mokesčių mokėtojo grįžtamasis ryšys atsižvelgiant į pateiktą informaciją nėra privalomas. Jeigu mokėtojas patikslins duomenis jau pasibaigus registrų teikimo terminui, apie atliktą kryžminį sutikrinimą galės sužinoti prisijungęs prie „i.SAF“, – aiškina p. Ramanauskienė.

Pagal mokesčių mokėtojų pateiktus PVM sąskaitų faktūrų duomenis VMI formuoja ir išankstines PVM deklaracijas.

Kadangi kryžminio sutikrinimo paslauga tiesiogiai nesukelia mokesčių mokėtojams jokių naujų prievolių, pereinamojo laikotarpio VMI nėra nustačiusi.

Mokesčių mokėtojai jau gali vertinti per kryžminį sutikrinimą gautą informaciją už balandžio mėnesį, nors jau PVM deklaravimo terminas praėjęs ir mokesčių mokėtojai jau yra pateikę PVM deklaracijas. Pastebėjus klaidas, yra galimybė jas ištaisyti ir pasitikslinti PVM prievoles.

Birželio 20 d. pasibaigus „i.SAF“ registrų teikimo terminui, šiomis dienomis atliekamas už gegužės mėnesį pateiktų PVM sąskaitų faktūrų kryžminis patikrinimas.

Mažina šešėlį

Mokesčių mokėtojai informaciją apie neatitikimus, rastus per kryžminį sutikrinimą, gali rasti „i.SAF“ portale. Ponia Treinienė teigia, kad kryžminio patikrinimo paslauga VMI suteikia galimybę gana greitai atskirti atvejus, kai įmonė dirba nesąžiningai.

„Tikiu, kad kryžminio patikrinimo paslauga padės sumažinti šešėlinę ekonomiką. Jeigu sąžininga įmonė bus suinteresuota dirbti su patikimais ir mokestines prievoles vykdančiais verslo partneriais, mokesčių vengiančios įmonės arba praras savo pozicijas sąžiningai veikiančioje rinkoje, arba turės trauktis iš šešėlio“, – teigia p. Treinienė. Kai nesąžiningos yra abi sandorio pusės, anot konsultantės, reikėtų ieškoti kitų priemonių joms pažaboti.

Dažniausiai pasitaikančios sąskaitų neatitikimo priežastys:

1. Nerasta išrašyta / gauta PVM sąskaita faktūra. Tokie atvejai gali pasitaikyti dėl to, kad nesutampa PVM sąskaitos išrašymo ir gavimo laikotarpiai.

Kita priežastis – vienos įmonės turi teikti „i.SAF“ registrus kas mėnesį, kitos – kas pusmetį.

Gali pasitaikyti atvejų, kad verslo partneris yra nesąžiningas arba įmonės darbuotojas įsigijo prekes ar paslaugas įmonės vardu, tačiau dėl tam tikrų priežasčių tokia sąskaita įmonės nebuvo pripažinta ir apskaityta. Tada gautų ir išrašytų PVM sąskaitų faktūrų neatitikimai gali tapti nuolatiniai. Kai neatitikimai yra tik dėl laikotarpių skirtumo, jie turėtų būti automatiškai panaikinti, kai informaciją pateikia tiek PVM sąskaitą faktūrą išrašiusi įmonė, tiek gavėjas.

2. Išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registruose nevienodai nurodyti PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. Pavyzdžiui, PVM sąskaitą faktūrą išrašiusi įmonė nurodo seriją ir numerį per brūkšnelį, o gavėjas – tik numerį, be serijos.

3. Nereikšmingi apmokestinamosios vertės ir / ar PVM sumos skirtumai. Pavyzdžiui, PVM sąskaitą faktūrą išrašiusi įmonė duomenis „i.SAF“ registrams teikia pagal apskaitos sistemos generuotą dokumentą, kuriame gali pasitaikyti minimalūs iki kelių euro centų skirtumai nuo išrašytos PVM sąskaitos faktūros verčių, o gavėjas nurodo vertes pagal gautą PVM sąskaitą faktūrą. Tokiu atveju tiek PVM sąskaitą faktūrą išrašanti įmonė, tiek gavėjas „i.SAF“ registruose turi nurodyti vertes, kurios išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje.

4. Įmonės „i.SAF“ registruose pateikia informaciją apie degalų įsigijimo kvitus, nors tokia informacija „i.SAF“ registruose neteikiama. Tokiu atveju įmonė, į „i.SAF“ registrus įtraukusi šiuos kvitus, turėtų pašalinti šią informaciją.

Eglė Treinienė

Mokesčių ir teisės departamento vyresnioji konsultantė

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?