Article

SAF-T: kaip efektyviai įvykdyti VMI reikalavimus?

Nuo 2017 m. sausio 1 d. (jeigu 2015 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 8 mln. Eurų, o nuo 2018 m. sausio 1 d. – jeigu 2016 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 700 tūkst. Eurų), VMI pareikalavus, įmonės turi būti pasirengusios teikti buhalterinius įrašus ir operacijas SAF-T formatu.

Kylančios problemos

Būtina pasiruošti iš anksto – tai sudėtingas ir daug papildomo darbuotojų laiko reikalaujantis procesas. Valstybės institucijoms pareikalavus, SAF-T rinkmenos pateikimo terminas būtų per trumpas pradėti rengtis procesui „nuo nulio“.

Apskaitos duomenys fiksuojami skirtingose pogramose – SAF-T rinkmena turi būti teikiama kaip vientisas duomenų rinkinys, apimantis visus apskaitos įrašus ir operacijas per atitinkamą ataskaitinį laikotarpį. Todėl įmonės turi ieškoti sprendimo, kuris padėtų sujungti atskirų programų ir sistemų duomenis į vieną bendrą dokumentą.

Neaiškūs reikalavimai – duomenys turi būti teikiami vadovaujantis VMI patvirtinta technine specifikacija ir techninių reikalavimų aprašu, kuriems suprasti reikia kompleksinių IT, buhalterinės apskaitos ir mokesčių žinių.

„Namų darbai“ rengiantis SAF-T rinkmenos teikimui – ruošiantis SAF-T rinkmenos teikimui, įmonės turi papildomai susieti apskaitoje naudojamus duomenis su VMI klasifikatoriais, pavyzdžiui, naudojamą didžiosios knygos sąskaitų planą susieti su VMI sąskaitų planu, parengti logines duomenų susiejimo sekas.

Baudos – už duomenų nepateikimą ar vėlavimą įstatymai numato administracinę atsakomybę.

Mūsų teikiamos su SAF-T susijusios paslaugos

1. SAF-T rinkmenos generavimo ir tikrinimo taikomoji programa.

2. Kompleksinės IT, buhalterinės apskaitos ir mokesčių konsultacijos, diegiant SAF-T rinkmenos teikimui reikalingus apskaitos sistemos pakeitimus ir susiejant įmonės naudojamus parametrus su VMI klasifikatoriais.

3. Parengtos SAF-T rinkmenos tikrinimas ir peržiūra.

Kodėl Deloitte

Mokesčių ataskaitų generavimo ir tikrinimo programa sukurta remiantis Deloitte sukaupta ilgamete mokesčių konsultacijų patirtimi, panaudojant pažangias informacines technologijas. Sugeneruotos mokesčių ataskaitos automatiškai patikrinamos dėl jų atitikimo VMI reikalavimams.

SAF-T rinkmenos generavimo ir tikrinimo taikomąją programą galima susieti su bet kuria verslo ir finansų valdymo sistema, suteikiančia atvirą prieigą prie duomenų.


Su SAF-T rinkmenos generavimo ir tikrinimo taikomąja programa jūs gaunate ne tik įrankį SAF-T rinkmenų generavimui, bet ir priemonę kitų mokesčių ataskaitų atvaizdavimui ir patikrinimui. Deloitte konsultantai įdiegs ir sukonfigūruos programą, suteiks kompleksines IT, buhalterinės apskaitos ir kitas su mokesčių apskaita susijusias konsultacijas.

Olga Savčuk Deloitte

Olga Savčuk

Deloitte Lietuva Finansų ir apskaitos departamento direktorė

Egle Treiniene

Eglė Treinienė

Deloitte Lietuva Mokesčių departamento vyresnioji konsultantė

Mindaugas Paulauskas Deloitte Lietuva IT projektų vadovas

Mindaugas Paulauskas

Deloitte Lietuva Valdymo konsultacijų departamento IT projektų vadovas

Did you find this useful?