Deloitte Socialinio draudimo įmokų pakeitimai

Article

Pakeistas Valstybinio socialinio draudimo įstatymas

Deloitte Lietuva Jus supažindina su mokesčių naujienomis, susijusiomis su pakeistu Valstybinio socialinio draudimo įstatymu, kuris įsigaliojo nuo 2016 m. gruodžio 30 d.

2016 m. gruodžio 20 d. priimtas Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimas, kuris naikina įmokų apskaičiavimo „lubas“.

Primename, kad 2016 m. birželio 29 d.  Seimo posėdyje buvo patvirtintas naujos redakcijos Valstybinio socialinio draudimo įstatymas, kuriuo buvo reformuojama Sodros sistema. Vienu iš pakeitimų buvo nustatyta, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. socialinio draudimo įmokų bazė, kurią privalo taikyti kiekvienas draudėjas ir apdraustasis, skaičiuojant socialinio draudimo įmokas, kalendoriniais metais negali būti didesnė negu praėjusių metų 120 vidutinių šalies darbo užmokesčių suma. Šios nuostatos nebeliko po 2016 m. gruodžio 20 d. Seimo priimtų pakeitimų.

Pasikeitimai įsigaliojo nuo 2016 m. gruodžio 30 d.

Did you find this useful?