Deloitte Mokesčiai Teisė naujienos apžvalga

Naujienos

Mokesčių ir teisės naujienų apžvalga

Liepa | 2018

Kaip ir kiekvieną mėnesį, tarptautinė audito ir verslo konsultacijų bendrovė Deloitte Lietuva Jus supažindina su Mokesčių ir teisės departamento parengtu naujienlaiškiu. Jame pateiktos mūsų ekspertų įžvalgos apie svarbiausias šios srities naujienas ir pokyčius.

Tarptautinio teisės žinyno „The Legal 500“ paskelbtuose 2018 m. advokatų kontorų reitinguose „Deloitte Legal“ teisės praktika Lietuvoje įvertinta kaip viena iš lyderių darbo teisės ir nekilnojamojo turto srityse.

Šiame leidinyje yra pateikiama tik bendro pobūdžio informacija ir ji negali būti vertinama kaip Deloitte Touche Tohmatsu Limited grupei priklausančių bendrovių narių ir susijusių įmonių (apibendrinant, tarptautinio Deloitte įmonių tinklo) patarimas, teisinė išvada ar konsultacija. Šis leidinys nėra profesionalių patarimų ir paslaugų atitikmuo, todėl neturėtų būti naudojamas kaip sprendimų, darančių įtaką Jūsų finansams ir verslui, pagrindas. Prieš priimant tam tikrus sprendimus ar imantis bet kokių kitų veiksmų, galinčių turėti įtakos Jūsų finansiniams rezultatams, reikėtų pasikonsultuoti su kvalifikuotais specialistais. Nė viena iš tarptautinio Deloitte tinklo įmonių nėra atsakinga už nuostolius, atsiradusius dėl leidinyje skelbiamos informacijos.

Norėtumėte gauti Deloitte Mokesčių ir teisės departamento parengtas naujienų apžvalgas? Užsisakykite naujienas el. paštu lietuva@deloittece.com!

Įsigaliojo nauja asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo redakcija

2018 m. liepos 16 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau - ADTAĮ) redakcija. Įsigaliojusi nauja ADTAĮ redakcija papildys ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas. Šioje redakcijoje numatyta, jog Lietuvoje veikia dvi asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijos - Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija bei Žurnalistų etikos inspektorius. Taip pat numatyta:

  • priežiūros institucijų kompetencija;
  • priežiūros institucijų atliekamas pažeidimų nagrinėjimas;
  • priežiūros institucijų administracinių baudų skyrimo tvarka;
  • Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimų perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstybes ar tarptautinėms organizacijoms išdavimo tvarka;
  • asmens kodo tvarkymo ypatumai, asmens duomenų tvarkymas ir saviraiškos bei informacijos laisvė, asmens duomenų tvarkymo su darbo santykiais susijusiame kontekste ypatumai;
  • nustatytas vaiko, kuriam siūlomos informacinės visuomenės paslaugos, amžius sutikimui tvarkyti jo duomenis duoti.

Daugiau informacijos rasite čia.

Mokesčių ir teisės apžvalga, 2018 m. liepa (PDF)

Patvirtintos duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pavyzdinės taisyklės

2018 m. liepos 11 d. įsigaliojo duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pavyzdinės taisyklės. Pažymėtina, jog ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente duomenų valdytojams yra numatyta pareiga įgyvendinti duomenų subjektų teises ir atskaitomybės principą. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, siekdama padėti duomenų valdytojams tinkamai įgyvendinti ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytas pareigas, parengė duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pavyzdines taisykles.

Daugiau informacijos rasite čia.

 

Mokesčių ir teisės naujienų apžvalga, 2018 m. birželis (PDF)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso pakeitimai

2018 m. liepos 16 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau - DK) pakeitimai, susiję su darbuotojų teise į privatų gyvenimą ir į asmens duomenų apsaugą. Šie pakeitimai buvo atlikti siekiant suderinti DK reikalavimus darbuotojų asmens duomenų tvarkymui su ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimais. Be to, naujai įsigaliojusioje Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo redakcijoje yra atskiras straipsnis, skirtas asmens duomenų tvarkymo su darbo santykiais susijusiame kontekste ypatumams reglamentuoti.

Daugiau informacijos rasite čia.

 

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimai

2018 m. liepos 11 d. buvo paskelbti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) pakeitimai, susiję su priverstine skolų išieškojimo tvarka, kurie numato, jog:

  • Nuo 2018 m. gruodžio 1 d. įsigalios pakeitimas, kuris sumažins išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jo pajamų dydžius.
  • Nuo 2018 m. spalio 1 d. įsigalios pakeitimas, kuris numato, jog išieškojimą į skolininko paskutinį būstą, kuriame jis gyvena, bus galima nukreipti tik, kai išieškotina suma ir vykdymo išlaidos viršija 4 000 eurų, t.y. nustato dvigubai didesnę skolos sumą nei, kad numatyta aktualioje CPK redakcijoje.

Daugiau informacijos rasite čia.

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?