Deloitte Mokesčiai Teisė naujienos apžvalga

Naujienos

Mokesčių ir teisės naujienų apžvalga

2018 m. lapkritis

Kaip ir kiekvieną mėnesį, tarptautinė audito ir verslo konsultacijų bendrovė Deloitte Lietuva ir Advokatų profesinė bendrija Deloitte Legal Jus supažindina su mokesčių ir teisės ekspertų parengtu naujienlaiškiu, kuriame pateiktos įžvalgos apie svarbiausias šios srities naujienas ir pokyčius.

Tarptautinio teisės žinyno „The Legal 500“ paskelbtuose 2018 m. advokatų kontorų reitinguose „Deloitte Legal“ teisės praktika Lietuvoje įvertinta kaip viena iš lyderių darbo teisės ir nekilnojamojo turto srityse.

Šiame leidinyje yra pateikiama tik bendro pobūdžio informacija ir ji negali būti vertinama kaip Deloitte Touche Tohmatsu Limited grupei priklausančių bendrovių narių ir susijusių įmonių (apibendrinant, tarptautinio Deloitte įmonių tinklo) patarimas, teisinė išvada ar konsultacija. Šis leidinys nėra profesionalių patarimų ir paslaugų atitikmuo, todėl neturėtų būti naudojamas kaip sprendimų, darančių įtaką Jūsų finansams ir verslui, pagrindas. Prieš priimant tam tikrus sprendimus ar imantis bet kokių kitų veiksmų, galinčių turėti įtakos Jūsų finansiniams rezultatams, reikėtų pasikonsultuoti su kvalifikuotais specialistais. Nė viena iš tarptautinio Deloitte tinklo įmonių nėra atsakinga už nuostolius, atsiradusius dėl leidinyje skelbiamos informacijos.

Norėtumėte gauti Deloitte Mokesčių ir teisės departamento parengtas naujienų apžvalgas? Užsisakykite naujienas el. paštu lietuva@deloittece.com!

Pokyčiai juridinių asmenų nemokumo procedūrose

Siekiant sukurti konkurencingą aplinką verslui ir investicijoms, konsoliduoti juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto teisinį reguliavimą, didinti nemokumo procesų efektyvumą bei mažinti kreditorių patiriamus nuostolius, Vyriausybė pritarė įstatymo pakeitimo projektui pertvarkyti juridinių asmenų nemokumo sistemą.

Reikšmingiausi pakeitimai:

  • Bankroto proceso trukmė trumpės nuo vidutiniškai 2,3 metų iki 1,5 metų;
  • E-proceso įdiegimas (mažinama administracinė našta);
  • Nemokumo proceso duomenys bus skelbiami teismų ir Priežiūros institucijos interneto svetainėse;
  • Sukuriama nemokumo administravimo savivalda- Lietuvos nemokumo administratorių rūmai;
  • Nemokumo procesą galės inicijuoti tiek juridinio asmens vadovas, tiek kreditorius;
  • Naujas institutas- susitarimas dėl pagalbos;
  • Galimybė nutraukti bankroto bylą ir iškelti restruktūrizavimo bylą pagreitinta tvarka.

Finansų ministerijos informacija.

Mokesčių ir teisės naujienų apžvalga, 2018 m. lapkritis (PDF)

Pakeistos prekybos elektros energija taisyklės

Seimas pernai įstatymu pripažino Baltarusijoje statomą Astravo branduolinę elektrinę nesaugia, keliančia grėsmę LR saugumui, aplinkai ir visuomenės sveikatai. Siekiant apsisaugoti nuo keliamų grėsmių, į elektros energijos rinką negali patekti elektros energija iš trečiųjų šalių, kuriose veikia nesaugios branduolinės elektrinės.

Remiantis minėtu įstatymu spalio 16 d. priimti pakeitimai dėl prekybos elektros energija. Pakeitimu nustatyta, jog nuo elektros energijos branduolinėje elektrinėje gamybos technologinių bandymų metu pradžios Lietuvos ir Baltarusijos jungiamųjų linijų pralaidumai kitos paros ir einamosios paros prekybai elektros energija yra lygūs  0 MW.

Šio pakeitimo galimos pasekmės- 2019 metais, pradėjus Astravo branduolinėje elektrinėje technologinius bandymus, sumažės elektros energijos pasiūla, ir tai galimai didins elektros energijos kainas Lietuvos kainų zonoje.

Mokesčių ir teisės apžvalga, 2018 m. spalis (PDF)

Naujas atsinaujinančios energetikos plėtros modelis

Spalio 3 dieną Vyriausybėje pritarta atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimams, kuriais įtvirtinamas naujas paramos modelis, atsinaujinančius išteklius naudosiančių elektrinių skatinimui.

Energetikos ministerija teigia, jog pasirinktas toks modelis, kuris užtikrins sąžiningą konkurenciją bei mažiausią kainą, o taip pat padės mažinti priklausomybę nuo importo.

Svarbiausias kriterijus, lemsiantis naujų aukcionų laimėtojus- mažiausias priedas prie elektros energijos, kuris bus mokamas 12 metų laikotarpiu. Parama bus skirstoma gamybos technologijoms neutraliu aukciono būdu.

Ši nauja paramos schema svarbi tuo, jog pritaikyta veikti rinkos sąlygomis bei atspindi intensyvėjančias technologijų pažangas. Naujoji tvarka taip pat leis dalyvauti ir elektros energijos gamintojams iš kitų ES šalių, turinčių tiesioginę jungtį su Lietuva bei įsipareigojusių atverti savo paramą Lietuvos įmonėms. 

Siekiama, jog naujoji AEI aukcionų tvarka būtu priimta Seimo rudens sesijoje ir įsigaliotų 2019 m. gegužės 1 d.

Daugiau informacijos rasite čia.


Siekiama palengvinti žemės sklypų pertvarkymo procedūras

Ūkio ministerija pateikė siūlymą paprastinti ir trumpinti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo procedūras laisvosiose ekonominėse zonose (LEZ) ir pramonės parkuose (PP) tiek miesto, tiek kaimo vietovėse. Šiam pasiūlymui spalio 10 dieną Vyriausybė pritarė.

Ūkio ministerijos teigimu užsienio ir Lietuvos investuotojams LEZ ir PP teritorijose jau pradeda trūkti vietos, todėl 2019-2026 m. laikotarpiu investuotojams planuojama paruošti 1079 ha visiškai išvystyto LEZ ir PP ploto. 

Verslui aktualu, jog pakeitimai leis sparčiau formuoti sklypus, pavyzdžiui, trumpiau truks procedūra siekiant padalyti ar sujungti bendrą ribą turinčius sklypus. Palengvinimai padės pritraukti naujų investicijų šalies industrinėse teritorijose, Lietuva turės galimybę pritraukti didelius gamybos projektus.

Daugiau informacijos čia.

 

Strasbūre pasirašytas svarbus dokumentas dėl asmens duomenų apsaugos

Teisingumo viceministrė Irma Gudžiūnaitė spalio 10 d. Strasbūre pasirašė protokolą, kuriuo iš dalies keičiama 1981 m. Europos Tarybos konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų Automatizuotu tvarkymu. 

Atsinaujinusi Konvencija duomenų subjektui reikšminga tuo, jog numatomos papildomos apsaugos priemonės, kai tvarkomi jų asmens duomenys, taip pat sustiprintos teisės, susijusios su skaidrumu ir prieiga prie duomenų. Valstybei šis protokolas svarbus tuo, jog nustatomas reikalavimas paskirti vieną ar kelias nepriklausomas institucijas, kurios bus atsakingos už Konvencijos nuostatų laikymosi užtikrinimą. 

Teisingumo ministerijos informacija.

 

LAT: suformuluota nauja teisės aiškinimo taisyklė dėl darbo ginčų nagrinėjimo

2018 m. spalio 24 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas suformulavo naują teisės aiškinimo taisyklę:

„DK 217 straipsnio 3 dalis aiškintina kaip reiškianti, jog tiek darbo ginčų komisija, tiek ir teismas, veikdami pagal jiems DK 217 straipsniu nustatytą kompetenciją, neturi teisės ginčą laimėjusiai šaliai priteisti šios darbo ginčų komisijoje patirtų išlaidų atlyginimo iš antrosios ginčo šalies, nepaisant to, kam – darbo ginčų komisijai ar teismui – prašymas dėl jų atlyginimo priteisimo yra pareiškiamas, nes tokia teise šie darbo ginčus dėl teisės nagrinėjantys organai įstatymų leidėjo valia nedisponuoja“.

Ši teisės norma vienodai taikytina tiek tuo atveju, kai darbo ginčo dėl teisės nagrinėjimas užbaigiamas DGK, tiek ir tuo atveju, kai tokio pobūdžio darbo ginčas, išnagrinėtas DGK, perkeliamas nagrinėti į teismą.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo informacija.

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?