Deloitte Mokesčiai Teisė naujienos apžvalga

Naujienos

Mokesčių ir teisės naujienų apžvalga

Spalis | 2017

Kiekvieną mėnesį kviečiame susipažinti su Mokesčių ir teisės departamento parengtu naujienlaiškiu. Jame pateiktos mūsų ekspertų įžvalgos apie svarbiausias šios srities naujienas ir pokyčius.

Tryliktą kartą International Tax Review (ITR) organizuojamuose Europos mokesčių apdovanojimuose tarptautinė audito ir verslo konsultacijų įmonė Deloitte buvo pripažinta geriausia 2017 m. sandorių kainodaros įmone ir mokesčių konsultacijų bendrove Baltijos šalyse.

Šiame leidinyje yra pateikiama tik bendro pobūdžio informacija ir ji negali būti vertinama kaip Deloitte Touche Tohmatsu Limited, grupei priklausančių bendrovių narių ir susijusių įmonių (apibendrinant, tarptautinio Deloitte įmonių tinklo) patarimas, teisinė išvada ar konsultacija. Šis leidinys nėra profesionalių patarimų ir paslaugų atitikmuo, todėl neturėtų būti naudojamas kaip sprendimų, darančių įtaką Jūsų finansams ir verslui, pagrindas. Prieš priimant tam tikrus sprendimus ar imantis bet kokių kitų veiksmų, galinčių turėti įtakos Jūsų finansiniams rezultatams, reikėtų pasikonsultuoti su kvalifikuotais specialistais. Nė viena iš tarptautinio Deloitte tinklo įmonių nėra atsakinga už nuostolius, atsiradusius dėl leidinyje skelbiamos informacijos.

Norėtumėte gauti Deloitte Mokesčių ir teisės departamento parengtas naujienų apžvalgas? Užsisakykite naujienas el. paštu lietuva@deloittece.com!

VMI pateikė paaiškinimą dėl eksportuojamų/importuojamų prekių vežimo/papildomų vežimo paslaugų apmokestinimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) 2017 m. spalio 16 d. pateikė paaiškinimą dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) bylos C-288/16 taikymo Lietuvoje.

ESTT byloje C-288/16 įtvirtino, kad 0 proc. pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifą galima taikyti tik tada, kai paslaugos susijusios su prekių, kurioms taikoma tranzito procedūra, gabenimu į trečiąją šalį, kai paslaugų teikėjas, naudodamas užsakovės transportą, atsakingas už transporto priemonės vairavimą, taisymą, pripildymą kuru, muitinės dokumentų užpildymą ir pateikimą pasienio punktuose, krovinių apsaugą, pristatymą gavėjui ir būtinus darbus kroviniams pakrauti ir iškrauti, tiekiamos tiesiogiai prekių siuntėjui arba gavėjui.

Įvertinus tai ir PVM įstatymo 45 straipsnio komentarą, VMI prie FM nurodo, kad eksportuojamų/importuojamų prekių vežimo/papildomos vežimo paslaugos, kaip tiesiogiai susijusios su prekių eksportu iš ES teritorijos ir/ar importavimu ES teritorijoje, gali būti apmokestinamos PVM taikant 0 proc. PVM tarifą ne tik tais atvejais, kai jos teikiamos tokių atitinkamų prekių siuntėjams/gavėjams, bet ir tada, kai jos teikiamos ekspeditoriams (kaip neatsiskleidusiems tarpininkams).

Daugiau informacijos rasite čia.

Mokesčių ir teisės naujienų apžvalga, 2017 m. spalis (PDF, 358 KB)

Kompensacijos, gautos už darbą lauko sąlygomis, neapmokestinamos GPM

2017 m. spalio 17 d. VMI išplatino pranešimą, kuriame paaiškino, kad išmokos gautos už darbą lauko sąlygomis prilyginamos kompensacijoms mokamoms už kilnojamojo pobūdžio darbą, kurios nustatytos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 144 str. 8 dalyje.

Taigi, kompensacijoms, kurias įmonė moka savo darbuotojams už darbą lauko sąlygomis taip pat gali būti taikoma Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau - GPMĮ) 17 str. 1 d. 5 p. nustatyta lengvata, t. y. kompensacija, neviršijanti 50 procentų bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio už faktiškai dirbtą laiką, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama.

Daugiau informacijos rasite čia.

Mokesčių ir teisės apžvalga, 2017 m. rugsėjis (PDF; 565 KB)

Dėl nekonkuravimo kompensacijų apmokestinimo GPM

2017 m. spalio 23 d. VMI prie FM išplatino pranešimą, kuriame paaiškino, kad nekonkuravimo kompensacijos, nepaisant to, kada jos būtų išmokamos – darbo sutarties galiojimo laikotarpiu ar nutraukus darbo sutartį – yra priskiriamos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančioms pajamoms ir apmokestinamos, taikant šioms pajamoms GPMĮ nustatytas taisykles.

Taigi, tokios išmokos turi būti apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu (15%) kaip ir darbo užmokestis.

Daugiau informacijos rasite čia.

Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo pakeitimai susiję su įmonių viduje perkeliamais darbuotojais

2017 m. spalio 16 d. buvo priimti tvarkos aprašo dėl leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo (toliau - Tvarkos aprašas) pakeitimai. Tvarkos aprašas kartu su Užsieniečių teisinės padėties įstatymu įgyvendina Direktyvos 2014/66/ES dėl perkėlimų įmonės viduje nuostatas.

Pagrindinės naujovės:

1.    Tvarkos apraše nurodyti dokumentai, kurie yra privalomi teikiant prašymą dėl įmonės viduje perkeliamo darbuotojo leidimo išdavimo (siunčiančiosios įmonės išduotas paskyrimo raštas, nurodantis informaciją apie perkėlimą, aukštojo mokslo diplomas, užsieniečio gyvenimo aprašymas, kt.);

2.    Nustatoma, kad priimančioji įmonė Lietuvoje turi teisę migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje perkeliamas darbuotojas ketina deklaruoti gyvenamąją vietą, perkeliamo darbuotojo vardu pateikti prašymą dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo ar pakeitimo;

3.    Nustatyta pranešimo procedūra apie įmonės viduje perkeliamo darbuotojo iš kitos ES valstybės trumpalaikį judumą. Priimančioji įmonė Lietuvoje privalo pateikti Migracijos departamentui raštišką pranešimą apie darbuotojo atvykimą iš kitos ES valstybės ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki numatyto atvykimo į Lietuvą.

Aprašas įsigaliojo 2017 m. spalio 17 d.

Daugiau informacijos rasite čia.

Didėja minimalusis darbo užmokestis

2017 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą, kuriuo numatoma didinti minimalųjį darbo užmokestį. Nuo 2018 m. sausio 1 d. minimalusis valandinis atlygis bus 2,45 eurai, o minimalioji alga – 400 eurų.

Daugiau informacijos rasite čia.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimai, susiję su vartotojų teisėmis

Nuo 2017 m. lapkričio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimai, susiję su vartotojų teisėmis.

Pakeitimai įstatyme įtvirtina maksimalų 14 kalendorinių dienų terminą, per kurį pardavėjas privalo grąžinti vartotojui jo sumokėtą kainą, jei pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų daiktų, kai pirkėjas juos nori pakeisti, arba, kai pirkėjas nutraukia sutartį dėl daikto netinkamos kokybės.

Daugiau informacijos rasite čia.

Pareiga pateikti informaciją apie viešųjų įstaigų dalininkus

Nuo 2017 m. lapkričio 1 d. įsigalioja Viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimai dėl informacijos teikimo.

Remiantis šiais pakeitimais, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (toliau – JADIS) tvarkytojui turės būti pateikta informacija apie: dalininkų duomenis, jų teisių įgijimo datą, teisių perleidimo datą, įnašo vertę. Informacija turės būti pateikta ne vėliau kaip per 5 dienas nuo momento, kai steigėjas tapo dalininku ir kitais įstatymo nustatytais atvejais.

Pakeitimai taip pat numato, kad viešosios įstaigos, įsteigtos iki 2017 m. spalio 31 d., kurių dalininkai ar duomenys apie juos nesikeitė nuo 2017 m. spalio 31 d. iki 2018 m. gegužės 1 d., duomenis apie savo dalininkus JADIS tvarkytojui turi pateikti iki 2018 m. liepos 1 d.

Daugiau informacijos rasite čia.

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?