Deloitte Mokesčiai Teisė naujienos apžvalga

Naujienos

Mokesčių ir teisės naujienų apžvalga

Sausis | 2018

Kiekvieną mėnesį kviečiame susipažinti su Mokesčių ir teisės departamento parengtu naujienlaiškiu. Jame pateiktos mūsų ekspertų įžvalgos apie svarbiausias šios srities naujienas ir pokyčius.

Tryliktą kartą International Tax Review (ITR) organizuojamuose Europos mokesčių apdovanojimuose tarptautinė audito ir verslo konsultacijų įmonė Deloitte buvo pripažinta geriausia 2017 m. sandorių kainodaros įmone ir mokesčių konsultacijų bendrove Baltijos šalyse.

Šiame leidinyje yra pateikiama tik bendro pobūdžio informacija ir ji negali būti vertinama kaip Deloitte Touche Tohmatsu Limited, grupei priklausančių bendrovių narių ir susijusių įmonių (apibendrinant, tarptautinio Deloitte įmonių tinklo) patarimas, teisinė išvada ar konsultacija. Šis leidinys nėra profesionalių patarimų ir paslaugų atitikmuo, todėl neturėtų būti naudojamas kaip sprendimų, darančių įtaką Jūsų finansams ir verslui, pagrindas. Prieš priimant tam tikrus sprendimus ar imantis bet kokių kitų veiksmų, galinčių turėti įtakos Jūsų finansiniams rezultatams, reikėtų pasikonsultuoti su kvalifikuotais specialistais. Nė viena iš tarptautinio Deloitte tinklo įmonių nėra atsakinga už nuostolius, atsiradusius dėl leidinyje skelbiamos informacijos.

Norėtumėte gauti Deloitte Mokesčių ir teisės departamento parengtas naujienų apžvalgas? Užsisakykite naujienas el. paštu lietuva@deloittece.com!

Pakeisti Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai

2017 m. gruodžio 23 d. įsigaliojo Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų pakeitimai, nustatantys elektroninių ryšio priemonių naudojimą atliekant veiksmus, susijusius su kadastro duomenų bylomis.

Pagal įsigaliojusius pakeitimus, Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylų pateikimas, tikrinimas, derinimas, taip pat nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymas į Nekilnojamojo turto kadastrą, duomenų pakeitimas, panaikinimas, pataisymas atliekamas tik elektroninėmis ryšio priemonėmis: statinių atveju – Nekilnojamojo turto registro posistemėje „Matininkas“, žemės sklypo atveju – Nekilnojamojo turto registro posistemėje „GeoMatininkas“.

Be to, naujieji pakeitimai papildomai reglamentuoja žemės sklypo rinkos vertės įrašymą į kadastrą. Kadastro administratorius, gavęs prašymą įrašyti žemės sklypo duomenis į kadastrą ar juos pakeisti, nustato ir į kadastrą įrašo žemės sklypo vidutinę rinkos vertę.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

Mokesčių ir teisės apžvalga, 2018 m. sausis (PDF)

Įsigaliojo naujas Vizų išdavimo tvarkos aprašas

2018 m. sausio 3 d. įsigaliojo nauja Vizų išdavimo tvarkos aprašo redakcija (toliau „Tvarkos aprašas“).

Svarbiausios naujovės:

 • Nustatytas Patvirtintų įmonių sąrašo sudarymas. Užsieniečiams, atvykstantiems dirbti į įmonę, įtrauktą į Patvirtintų įmonių sąrašą, ir atitinkantiems kitus Tvarkos apraše nustatytus reikalavimus, bus taikoma supaprastinta nacionalinės vizos išdavimo tvarka. Norėdamos būti įtrauktos į sąrašą, įmonės turi atitikti 9 privalomus kriterijus (pvz., įmonės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui neturi viršyti 38 EUR, įmonė neturi būti bankrutuojanti ir kt.) ir bent 4 papildomus kriterijus (pvz., įmonės pajamos sudaro ne mažiau kaip 500 000 eurų per metus, darbuotojams mokamas vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis yra ne mažesnis nei vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Lietuvoje ir kt.).
 • Nustatyta nauja kvietimų patvirtinimo procedūra. Nustatyta, kad prašymas patvirtinti kvietimą užsieniečiui atvykti į Lietuvą gali būti pateiktas tik per elektroninių paslaugų informacinę sistemą (toliau - EPIS), o prašymas negali būti pateiktas anksčiau nei prieš 6 mėnesius iki užsieniečio atvykimo dienos. Be to juridiniai asmenys per kalendorinius metus gali pateikti ne daugiau kaip 50 prašymų patvirtinti kvietimą.
 • Tarpininkavimo raštas dėl nacionalinės vizos išdavimo, pateikiamas tik naudojantis EPIS. Be to, nustatomas naujas reikalavimas parengti ir pateikti tarpininkavimo raštą ne anksčiau kaip prieš 1 mėnesį iki kreipimosi dėl nacionalinės vizos išdavimo.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

Mokesčių ir teisės naujienų apžvalga, 2017 m. gruodis (PDF)

Lietuvoje padidintas minimalusis darbo užmokestis

Nuo 2018 m. sausio 1 d. Lietuvoje padidėjo minimalusis darbo užmokestis. Numatytas valandinis bruto atlygis yra 2,45 EUR, o mėnesinis bruto darbo užmokestis – 400 EUR.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

Priimta nauja Koncesijų įstatymo redakcija

2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja Koncesijų įstatymo redakcija (toliau „Įstatymas“). Įstatymo naujos redakcijos tikslas - užtikrinti efektyvų ir skaidrų koncesijų suteikimą bei suderinti reguliavimą su Europos Sąjungos teise.

Įstatymas nustato šiuos esminius reguliavimo pakeitimus:

 • Įstatymas aiškiai išskiria dvi koncesijų rūšis: darbų koncesiją ir paslaugų koncesiją (pagal darbų koncesiją koncesininkui leidžiama atlikti darbus ir eksploatuoti jų rezultatus, tuo tarpu pagal paslaugų koncesiją koncesininkui leidžiama teikti paslaugas ir (ar) viešąsias paslaugas, organizuoti šių paslaugų teikimą);
 • Išplėstos kandidatų galimybės dalyvauti konkurse, nes nuo šiol tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys gali tapti koncesininkais;
 • Nustatytos taisyklės, pagal kurias apskaičiuojama koncesijos vertė;
 • Įstatymas nebenustato maksimalios koncesijos sutarties trukmės. Koncesiją suteikianti institucija nustatys koncesijos sutarties trukmę atsižvelgdama į darbus ir paslaugas, dėl kurių suteikiama koncesija;
 • Įstatymas taip pat reguliuoja klausimus, susijusius su mišriomis sutartimis. Sutartis laikytina mišria, jei: a) jos dalykas yra ir darbai, ir paslaugos; arba b) vienai ar kelioms dalims taikytinas Įstatymas, o kitai likusiai daliai ar dalims – kiti Lietuvos ar ES teisės aktai (pvz., Viešųjų pirkimų įstatymas);
 • Įstatymas numato aplinkybes, kurioms esant koncesijos sutartis gali būti pakeista;
 • Įstatymas papildo informacijos, kurią dalyviai turi nurodyti savo pasiūlymuose, sąrašą. Pavyzdžiui, nuo šiol dalyviai turės nurodyti visus subrangovus, kuriuos dalyviai ketina pasitelkti koncesijos sutarties vykdymui;
 • Įstatymas nustato, kad dalyvis, įtrauktas į dalyvių sąrašą, suteikiančiosios institucijos yra kviečiamas dalyvauti derybose net ir tuo atveju, jei jo pasiūlymui suteiktas įvertinimas yra antras po aukščiausio įvertinimo, tuo atveju jei jo pasiūlymas yra panašus į pasiūlymą, kuriam suteiktas aukščiausias įvertinimas ir jų įvertinimas skiriasi ne daugiau kaip 15 proc. Be to, suteikiančioji institucija turi teisę pakviesti į derybas dalyvį, kurio pasiūlymui suteiktas įvertinimas yra antras po aukščiausio įvertinimo, net jei įvertinimas tarp pirmojo ir antrojo pasiūlymų skiriasi daugiau nei 15 proc. Įvykus deryboms suteikiančioji institucija sudaro koncesijos sutartį su dalyviu, kuris pateikė geresnį pasiūlymą (atsižvelgiant į pasiūlymų vertinimo kriterijus).

Daugiau informacijos galite rasti čia.

Įsigaliojo Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimai

Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimai, susiję su alkoholinių gėrimų mažmeninės prekybos ir reklamos apribojimais Lietuvoje.

Atsižvelgiant į nustatytą alkoholio reklamos draudimą, šie veiksmai laikomi neleidžiamais:

 • Talpinti informaciją socialiniuose tinkluose (pvz., Facebook, Instagram ir kt.)apie gaminamus ar parduodamus alkoholinius gėrimus;
 • Lietuvoje platinamų alkoholinių gėrimų etiketėse teikti nuorodas į interneto svetaines, kuriose teikiama alkoholio reklama, skirta Lietuvos rinkai;
 • Žurnalų, laikraščių ir kitų leidinių pardavėjams draudžiama pardavinėti žurnalus, laikraščius ir kitus leidinius, kuriuose pateikiama alkoholio reklama; ir kt.

Alkoholio kontrolės įstatymas taip pat nurodo veiksmus, kurie nėra laikomi alkoholio reklama pavyzdžiui, alkoholį gaminančių ar parduodančių įmonių pavadinimų ir prekių ženklų pateikimas ant jų pastatų ar transporto priemonių; informacijos apie kilmės šalį, regioną, kainą ir kitos informacijos apie alkoholinius gėrimus pateikimas, kai tokia informacija pateikiama prekybos vietose arba alkoholinių gėrimų gamintojų ir pardavėjų tinklalapiuose ir kt.

Daugiau informacijos galite rasti čia ir čia.

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?