mokesčiai dividendai

Analizė

Palankus metas mokėti dividendus

2014-02-11, Verslo žinios, Nr. 22 (4115), 15 p.

Skaitykite plačiau

Dividendų apmokestinimo naujovės šiais metais susijusios su gyventojais. Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimus Lietuvos bendrovės išmokami dividendai nuolatiniam ar nenuolatiniam Lietuvos gyventojui nuo 2014 metų yra apmokestinami taikant 15% gyventojų pajamų mokesčio tarifą. Iki 2014 metų buvo taikomas 20% tarifas. Socialinio ir sveikatos draudimo įmokos nuo šių pajamų nemokamos. Šios pajamos yra priskiriamos prie A klasės pajamų, todėl mokestį apskaičiuoja, išskaičiuoja ir į Lietuvos Respublikos biudžetą sumoka tokias išmokas išmokantis Lietuvos vienetas. Tačiau kai nuolatiniam Lietuvos gyventojui pelno paskirstymo pajamas išmoka neribotos civilinės atsakomybės vienetai ir mažosios bendrijos, tai tokios išmokos priskiriamos B klasės pajamoms. Nuo jų mokestį apskaičiuoja, sumoka ir deklaruoja pats tokių pajamų gavėjas. Pats gyventojas pajamų mokestį turės sumokėti ir tuo atveju, kai dividendus gaus iš užsienio bendrovės. Mokestis apskaičiuojamas ir deklaruojamas gyventojui pateikiant metinę pajamų mokesčio deklaraciją. Svarbu pažymėti, kad dažniausiai gauti dividendai jau yra apmokestinti pagal tos šalies, kurioje įregistruota dividendus išmokanti bendrovė, teisės aktus, todėl remiantis Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatomis, gyventojas gali sumokėtu mokesčiu mažinti Lietuvoje mokėtiną mokestį. Galimybės mažinti mokėtiną mokestį nėra, jeigu dividendai gauti iš tikslinių teritorijų.

Dividendų apmokestinimas bendrovių lygyje nesikeitė. Kaip ir anksčiau, jeigu įmonė valdo ne mažiau kaip 10% balsus suteikiančių akcijų ir valdymo laikotarpis ne trumpesnis kaip 12 mėnesių, tai gauti dividendai neapmokestinami. Ši tvarka taikoma ir Lietuvos, ir užsienio vienetams išmokėtų dividendų atžvilgiu. Tiesa, ši išimtis netaikoma, jeigu dividendus gaunantis vienetas įregistruotas ar kitaip organizuotas tikslinėje teritorijoje. Jeigu užsienio ar Lietuvos vieneto valdomas akcijų paketas yra mažesnis arba akcijos valdomos trumpesnį laikotarpį, tai išmokami dividendai apmokestinami taikant 15% pelno mokesčio tarifą.

Kai dividendai gaunami iš užsienio vieneto, tai jie gali būti visai neapmokestinami, jeigu gauti iš užsienio vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų Europos ekonominės erdvės valstybėje ir kurių pelnas apmokestinamas pelno ar analogišku mokesčiu. Jeigu dividendus išmokantis užsienio vienetas yra kitoje šalyje, tai tuo atveju, kai Lietuvos bendrovė valdo ne mažiau kaip 10% balsus suteikiančių akcijų ir valdymo laikotarpis ne trumpesnis kaip 12 mėnesių, gauti dividendai bus neapmokestinami (išskyrus kai dividendai gaunami iš tikslinių teritorijų), o kitais atvejai apmokestinami taikant 15% pelno mokesčio tarifą.

Tuo atveju, kai Lietuva su užsienio valstybe yra sudariusi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, tai užsienio valstybės nuolatiniams gyventojams ar toje valstybėje įregistruotoms bendrovėms išmokami dividendai gali būti apmokestinti ir taikant mažesnį pelno ar pajamų mokesčio tarifą.

Gyventojui, neatsižvelgiant į tai ar jis nuolatinis Lietuvos gyventojas ar ne, Lietuvos vieneto išmokamos tantjemos yra apmokestinamos taikant 15% pajamų mokesčio tarifą. Jeigu stebėtojų tarybos narys yra užsienio įmonė, tai jai išmokamos tantjemos būtų apmokestinamos 15% pelno mokesčio tarifu prie šaltinio, o tantjemas gaunanti Lietuvos įmonė šias pajamas priskirtų apmokestinamoms pajamoms. Pažymėtina, kad remiantis Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis, tantjemos gali būti išmokėtos tik tuo atveju, kai bendrovė išmoka dividendus ir laikosi įstatyme nustatytų apribojimų.

Socialinio draudimo įmokos nuo metinių tantjemų nėra mokamos. Šios pajamos yra priskiriamos prie A klasės pajamų, todėl pajamų mokestį apskaičiuoja, išskaičiuoja ir į Lietuvos Respublikos biudžetą sumoka tokias išmokas išmokantis Lietuvos vienetas.

Užsienio juridinio asmens išmokamos tantjemos nuolatiniam Lietuvos gyventojui yra priskiriamos prie B klasės pajamų, todėl pajamų mokestį apskaičiuoja, sumoka ir deklaruoja pats tokių pajamų gavėjas, pateikdamas metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

Jeigu valdybos ar stebėtojų tarybos nariui mokamas atlygis, kuris nelaikomas tantjemomis pagal Akcinių bendrovių įstatymą, tai toks atlygis apmokestinamas taikant 15% pajamų mokesčio tarifą. Remiantis Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatomis socialinio draudimo įmokos būtų skaičiuojamos tuo atveju, kai narys toje bendrovėje dirba pagal darbo sutartį. Šiuo atveju būtų skaičiuojamos ir sveikatos draudimo įmokos.  

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?