Advisory and consulting services

Sprendimai

Konsultacijos

Verslo mokesčiai

Mūsų pasaulinė komanda padeda įmonėms pritaikyti praktines ir inovatyvias sistemas efektyvesniam mokesčių ir piniginių srautų valdymui.

Skaitykite plačiau

Kuo mes galime padėti?

Vienas iš didžiausių iššūkių, kylančių įmonėms mokesčių srityje, yra efektyvus vietinių ir tarptautinių mokesčių valdymas, neprieštaraujant pagrindinėms įmonės veiklos gairėms. Kartu tai yra ir galimybė.

Deloitte įmonėms teikia konsultacijas įvairiais Lietuvos ir užsienio mokesčių klausimais, įskaitant patarimus dėl efektyvaus įmonės mokamų mokesčių tarifo mažinimo, įmonių reorganizavimo ir naujų bei siūlomų teisės aktų įtakos įmonės finansams įvertinimo.

Mūsų pasaulinė komanda padeda įmonėms pritaikyti praktines ir inovatyvias sistemas efektyvesniam mokesčių ir piniginių srautų valdymui, tokiu būdu padidinant verslo augimo galimybes.