Sprendimai

Konsultacijos pelno mokesčio klausimais

Deloitte teikia mokesčių planavimo paslaugas, kurios padeda tarptautiniu mastu veikiančioms įmonėms atitikti Lietuvoje nustatytus mokesčių teisės aktų reikalavimus.

Skaitykite plačiau

Kuo mes galime padėti?

Deloitte teikia mokesčių planavimo paslaugas, kurios padeda tarptautiniu mastu veikiančioms įmonėms atitikti Lietuvoje nustatytus mokesčių teisės aktų reikalavimus. Teikiamų paslaugų dėka, įmonei, atsižvelgiant į jos galimai prisiimamą riziką, pasiūlomi mokestinių kaštų sutaupymo būdai tiek vietiniu, tiek globaliu mastu.

Mes tikime, kad siūlomos mokestinės paslaugos atitinka įmonės veiklą ir yra integruotos į bendrą kliento verslo planą.