Solutions

Netiesioginiai mokesčiai

Žinios ir įžvalgumas

Deloitte ekspertai teikia konsultacines paslaugas netiesioginių mokesčių bei muitų ir tarptautinės prekybos srityse, taip pat gali pasiūlyti efektyvias administracinių kaštų mažinimo galimybes, pritaikant inovatyvius technologinius sprendimus.

Kaip mes galime padėti?

PVM bei kiti netiesioginiai mokesčiai yra apyvartos mokesčiai, todėl mokestinės prievolės kyla nepriklausomai nuo atliekamų transakcijų. Teikdami išskirtinės kokybės paslaugas Deloitte profesionalai savo klientams padeda sumažinti verslo sąnaudas ir mokestines rizikas, tuo pat metu užtikrindami, kad visos mokestinės prievolės įvykdomos tinkamai.

Konsultacijos netiesioginių mokesčių srityje

Be aiškios strategijos ir specifinių su verslu susijusių PVM nuostatų išmanymo apmokestinamieji asmenys dėl neapdairumo gali prarasti dideles PVM sumas. Deloitte ekspertai teikia konsultacines paslaugas, apimančias mokesčių planavimą, mokesčių peržiūras, PVM atskaitos didinimo galimybių identifikavimą ir kitas paslaugas. Be to, pasinaudodama savo pasauliniu tinklu, Deloitte gali padėti įvairiais tarptautinių mokesčių klausimais.

Mes pasitelkiame specialius klausimynus ir taip gebame identifikuoti, kurie netiesioginių mokesčių aspektai įmonėje reikalauja ypatingo dėmesio ir tokiu būdu nepaliekame galimybių įmonėje atsirasti mokesčių įstatymų pažeidimams.
 

Su PVM deklaravimo prievolėmis susijusios paslaugos

Deloitte siūlo naujausius sprendimus administracinių kaštų, susijusių su PVM, taupymo srityje. Siekdama užtikrinti pastovų ir efektyvų PVM deklaracijų pildymą ir pateikimą, Deloitte yra įkūrusi kelis PVM deklaravimo prievolių vykdymo centrus. Deloitte gali prisiimti visą ar dalį atsakomybės dėl PVM deklaracijų rengimo ir pateikimo Lietuvoje ar kitose valstybėse. Turėdama ilgametę patirtį ir pasitelkdama inovatyvius technologinius sprendimus, mūsų ekspertai siūlo visa apimančias PVM deklaravimo prievolių perkėlimo bei perskirstymo paslaugas. Nepaisant to, ar Jums reikia pateikti tik vieną ar tūkstantį deklaracijų, Deloitte specialistai visuomet pasirengę padėti.

Netiesioginių mokesčių konsultacijos dėl tarptautinių sandorių

Kasdienė įmonių finansų ekspertų veikla dažniausiai neapima prekių tiekimo ar paslaugų teikimo sandorių analizės ir jų vertinimo netiesioginių mokesčių atžvilgiu. Siekiant užpildyti šią žinių ir praktikos spragą, Deloitte siūlo konsultacijas netiesioginių mokesčių klausimais, vertinant prekių tiekimo ar paslaugų teikimo sandorius – tai yra kasdienė Deloitte ekspertų veikla. Be kitą ko, dirbdami po vienu stogu su finansų, verslo ir kitais konsultantais, Deloitte ekspertai geba užtikrinti, kad netiesioginių mokesčių konsultacija suteikiama vertinant tam tikrą sandorį kaip transakcijų visumą.

Atstovavimas ginčuose su mokesčių administratoriumi

Vyraujanti sunki ekonominė padėtis lemia didelį spaudimą mokesčių administravimo institucijoms didinti į valstybės biudžetą surenkamus mokesčius, taip pat ir verslo subjektų siekį mažinti administracines ir kitas išlaidas. Šie du skirtingi požiūriai ir tai, kad netiesioginiai mokesčiai yra reguliuojami nacionaliniais bei ES teisės aktais, tarp verslo subjektų ir valstybės institucijų sukuria įtemptus santykius, kurie gali nulemti brangius tarpusavio ginčus.

Deloitte turi didžiulę patirtį efektyviai koordinuojant ginčus su mokesčių administratoriumi ar bendraujant mokestinių patikrinimų metu. Deloitte komandą sudaro patyrę ekspertai, turintys patirties panaikinant ar mažinant mokestines prievoles, nustatytas mokesčių administratoriaus. Mūsų sėkmę lemia nuodugnus ES teisės bei ES Teisingumo Teismo sprendimų išmanymas, suteikiantis pranašumą keliose jurisdikcijose veikiančiam verslui. Mūsų pagrindinis tikslas yra sukurti pridėtinę vertę, mažinant klientų išlaidas bei taupant jų laiką.