Compliance and reporting services

Sprendimai

Atitikties mokesčių teisės aktams paslaugos

Deloitte pasauliniu lygmeniu valdoma atitikties teisės aktams sistema suteikia mums galimybę padėti tarptautinėms įmonėms pasiekti jų tikslus.

Skaitykite plačiau

Kuo mes galime padėti?

Verslui plečiantis į kitas valstybes ir rinkas reikšmingai išauga su tuo susijusios mokestinės rizikos ir įvairių ataskaitų ir atskaitomybių pateikimo išoriniams informacijos vartotojams reikalavimai.

Deloitte pasauliniu lygmeniu valdoma atitikties teisės aktams sistema suteikia mums galimybę padėti tarptautinėms įmonėms pasiekti jų tikslus, apimančius tikslų ir ekonomiškai veiksmingą teisės aktų reikalavimų atitikimą. Taip suteikiamas didesnis informacijos kiekis tolimesniems tinkamiems sprendimams priimti ateityje.