Solutions

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

Deloitte mokesčių komanda padeda klientams įvertinti, kurios jų vykdomos veiklos atitinka teisės aktuose nurodytą MTEP darbų apibrėžimą, kurios sąnaudos galėtų būti priskiriamos šiems darbams bei padeda parengti teisės aktų reikalavimus atitinkančią vykdomo MTEP projekto dokumentaciją.

Kuo mes galime padėti?

Daugelis valstybių skatina inovacijų taikymą versle ir įstatymais yra įtvirtinusios mokestines lengvatas įmonėms, vykdančioms mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklą. Be tyrimų, vykdomų laboratorijose, MTEP veikla apima ir kitus darbus siekiant patobulinti gamybos procesą, bandant ir tobulinant produktus, pritaikant sukurtą programinę įrangą veikloje ir kita. Įmonės, kurios supranta, kokios lengvatos yra siūlomos ir kokius reikalavimus reikia atitikti, kad jos galėtų būti pritaikytos, gali gauti reikšmingą finansinę naudą. Lietuvoje šiuo metu MTEP darbams priskiriamas sąnaudas (išskyrus ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudas) leidžiama tris kartus atskaityti iš mokesčių mokėtojo pajamų tą mokestinį laikotarpį, kurį jos patiriamos.

Deloitte mokesčių komanda padeda klientams įvertinti, kurios jų vykdomos veiklos atitinka teisės aktuose nurodytą MTEP darbų apibrėžimą, kurios sąnaudos galėtų būti priskiriamos šiems darbams bei padeda parengti teisės aktų reikalavimus atitinkančią vykdomo MTEP projekto dokumentaciją, kuri leistų įmonei pritaikyti MTEP lengvatą. Jeigu iškyla neaiškumų dėl veiklos priskyrimo MTEP, mes galime padėti įmonei parengti paklausimą šias veiklas vertinančiai Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai, kuri pateiktų sprendimą, galiojantį MTEP mokestinės lengvatos pritaikymo tikslais.