Transfer pricing

Sprendimai

Sandorių kainodaros paslaugos

Tarptautinės įmonės veikia precedento neturinčio sudėtingumo aplinkoje. Dėl didėjančių sandorių, vykdomų tarp asocijuotų asmenų, apimčių, jų įvairovės bei augančių atskirų valstybių teisinių reikalavimų, su sandorių kainodara susijusios rizikos valdymas tampa viena didžiausių globalaus verslo problemų. Deloitte įmonių tinklo tikslas yra padėti sumažinti įmonių riziką, pritaikant praktinius sandorių kainodaros sprendimus klientų įmonių globaliai veiklai ir tikslams, padėti parengti kainodaros dokumentacijas, paremsiančias taikomą sandorių kainodaros praktiką, ir išspręsti iškilusius ginčus. Deloitte turi puikią reputaciją, užtikrinančią kokybę ir pageidaujamus rezultatus.

Kuo mes galime padėti?

Mūsų sandorių kainodaros specialistai padeda tarptautinėms įmonėms suvaldyti jų vietinius ir užsienio mokesčius, teikdami įvairias konsultavimo paslaugas.

Deloitte išmano, kas yra sandorių kainodara. 2014 m. gegužės mėn. leidinys „International Tax Review“ išrinko Deloitte geriausia sandorių kainodaros paslaugų įmone Baltijos šalyse.

Sandorių tarp asocijuotų asmenų kainodaros planavimas ir dokumentacija

Tarptautinės įmonių grupės nuolat tobulina savo tiekimo grandines, tokiu būdu didindamos savo su asocijuotomis įmonėmis vykdytų sandorių apimtis. Kartu su su padidėjusiu mokesčių administratorių tarptautiniu bendradarbiavimu, tai įmonėms sukuria ir naujų rizikų, ir galimybių. Deloitte siūlo praktinius sprendimus, pavyzdžiui, sandorių tarp asocijuotų asmenų kainodaros dokumentacijos parengimas pagal vietinius reikalavimus. Tokiu būdu padeda globalioms įmonėms pasiekti veiklos ir tarptautinio mokesčių planavimo tikslų.

Keliose valstybėse vykdomiems projektams Deloitte turi Globalų sandorių kainodaros centrą, vienijantį ekonomistus, mokesčių specialistus ir akademikus, kurie turi tarptautinės patirties sandorių kainodaros srityje ir specializuojasi Europos, Amerikos ir Azijos/Ramiojo vandenyno regionų kainodaros srityje. Toks centralizuotas, globalus požiūris skatina finansinės atskaitomybės vieningumą ir panaikina vidinius skirtumus, kurie gali atsirasti, kai paslaugas teikia skirtingi paslaugų teikėjai. Taip pagerinamos sąlygos veiksmingai ir lengvai apginti pasirinktą kainodarą.

Teikdami sandorių tarp asocijuotų asmenų kainodaros planavimo ir dokumentavimo paslaugas, naudojame įvairias duomenų bazes ir įrankius, įskaitant Deloitte TP Search Smart, AMADEUS ir kt., taip surinkdami ir apdorodami visus duomenis, reikalingus norint priimti kompetentingus verslo sprendimus.

Mokesčių administratoriaus išankstinis įsipareigojimas dėl mokesčių teisės aktų nuostatų taikymo

Sandorių kainodara kelia daug mokestinių, teisinių ir veiklos iššūkių. Prieš vykdant sandorį ne vienam mokesčių mokėtojui iškyla daugybė neaiškumų, įskaitant potencialų valdybos praleistą laiką, siekiant apginti taikomą kainodarą prieš mokesčių administratorių. Išankstiniai mokesčių administratoriaus įsipareigojimai dėl mokesčių teisės aktų nuostatų taikymo suteikia galimybę mokesčių mokėtojams imtis iniciatyvos aiškinantis neapibrėžtumus ir taip įgyvendinti savo tikslus, sudarant mokestines sutartis dėl taikomų kainodaros metodų su vienos ar kelių šalių mokesčių administratoriais.

Mūsų patirtis rengiant prašymus mokesčių administratorių išankstiniams įsipareigojimams apima darbą su daugelio šalių mokesčių sistemomis. Mūsų žinios apie tai, kaip pasiekti sėkmingus rezultatus, padeda įmonėms iš anksto valdyti jų sandorių kainodaros riziką − ypač tą riziką, kuri susijusi su dvigubu pajamų apmokestinimu.

Dalyvavimas mokestiniuose ginčuose

Didžiausios klaidos, kurios yra padaromos mokesčių administratoriaus vykdomo sandorių kainodaros tyrimo procese, vėliau lemiančios papildomus mokėjimus mokesčių administratoriui, dažniausiai yra padaromos atsakant į pirminius mokesčių administratoriaus užklausimus. Viena veiksmingiausių priemonių šiai problemai spręsti yra kompetentinga tarptautinės įmonės pagalba ankstyvoje mokestinio ginčo stadijoje, panaudojant išteklius ir žmones, turinčius patirties visame bendradarbiavimo su mokesčių administratoriumi procese, įskaitant kainodaros dokumentacijos rengimą ir kainų tikslinimą, prašymų išankstiniam mokesčių administratorių įpareigojančiam sprendimui dėl mokesčių teisės aktų taikymo teikimą, procedūras mokestinių ginčų institucijose ir teismuose.

Mūsų komandose yra specialistų, kurie puikiai išmano vietinius sandorių kainodaros klausimus, susijusius su tiesioginiais ir netiesioginiais, vietiniais bei tarptautiniais mokesčiais, o atsakymai į juos dažniausiai lemia mokestinio ginčo rezultatą.