Įžvalgos

Informacinės technologijos vertės kūrimo grandinėje

IT konsultacijų paslaugos

Reguliaria tampanti Deloitte (Jungtinėje Karalystėje) organizuojama pasaulinė IT vadovų apklausa „Deloitte Global CIO Survey“, parodė, kad, nepaisant kalbų apie IT svarbą organizacijos veiklai, didesnis dėmesys dar skiriamas „skylių lopymui“ – esamų technologijų palaikymui, o ne investicijoms į inovacijas. Pats laikas IT vadovams apsispręsti, ar jie ir toliau nori likti tik „kaštų centru“, ar, pasinaudodami besivystančių technologijų teikiamomis galimybėmis, sieks tapti vertės grandinės dalimi, didinančia organizacijos pelningumą ar veiklos efektyvumą.

Mūsų kalbinti privataus ir valstybinio sektoriaus IT vadovai kaip pagrindines grėsmes nurodė:

 • Morališkai pasenusios verslo valdymo sistemos;
 • Priklausomybė nuo gamintojo;
 • Kompetentingo personalo išlaikymas;
 • Biudžeto apribojimai;
 • Informacijos nutekėjimas;
 • Kibernetinės grėsmės.

Tuo pačiu IT vadovai įvardino ir IT galimybes, apie kurių įdiegimą svarstytų artimiausiu metu:

 • Duomenų analitika;
 • Mobilios technologijos, daiktų interneto, M2M sprendimai;
 • Debesija bei SaaS;
 • Į paslaugas orientuota sistemų architektūra.

Pagrindinius iššūkius, su kuriais šiandien susiduria organizacijos, galima suskirstyti į šias kategorijas:

 • Efektyvumas – iš IT funkcijos reikalaujama geresnės paslaugų kokybės ir kaštų mažinimo;
 • Inovacijos, kai rinka ir naujų technologijų atsiradimas reikalauja keisti ne tik IT, bet ir verslą, kad išlikti konkurencingu;
 • Plėtra ir dėl to augantis IT projektų portfelis turi būti nuolat peržiūrimas, suteikiant prioritetą didžiausią vertę nešančioms veikloms;
 • Teisinės atitikties užtikrinimas verčia papildomai investuoti į IT;
 • Procesai, kurie nuolat kinta įtakojami ir įtakodami IT, reikalaudami esminio IT funkcijos pokyčio;
 • Reorganizacija – verslams plečiantis ar jungiantis, IT turi ne trukdyti, o padėti procesui.                              

Apie ateitį galvojantys organizacijų vadovai peržiūrėdami verslo strategiją, nepamiršta ir informacinių technologijų. IT strategija atnaujinama, atsižvelgiant į naujas technologijų rinkos tendencijas, pasikeitusius veiklos tikslus bei naujas su IT susijusias grėsmes. Išgryninamos IT paslaugos, mažą vertę nešančių „commodity“ procesų vykdymą perduodant trečioms šalims. Peržiūrimas projektų portfelis, atidedant „nice to have“ ir sutelkiant dėmesį bei išteklius „need to have“ projektams, kurie atneš didžiausią tiesioginę vertę netolimoje perspektyvoje.

Strateginių veiklos planavimo sesijų metu, išanalizavus turimų IS plėtros galimybes, priimami sprendimai dėl verslo valdymo sistemų modernizavimo. Siekiant pranašumo rinkoje, nestandartiškai panaudojami standartiniai IT produktai, integruojant tarpusavyje ar pernaudojant internete publikuotas specializuotas taikomąsias programas.

Neatskiriamas kiekvieno IT projekto bei kasdieninių IT operacijų komponentas turi būti grėsmių informacijai vertinimas bei informacijos saugos valdymas. Privalo būti įdiegtos bazinės informacijos saugą užtikrinančios techninės bei organizacinės priemonės, atitinkančios organizacijos rizikos apetitą.

Visų organizacijų IT padaliniams keliami tie patys uždaviniai: padėti įgyvendinti veiklos strategiją, būti įrankiu, padedančiu įgyti pranašumo konkurencinėje kovoje, o tuo pačiu, optimaliai panaudoti lėšas, sumažinti priežiūros kaštus. Nors tikslai iš pirmo žvilgsnio yra vienas kitam prieštaraujantys, tačiau jie turi ir bendrą savybę – vertę.

Deloitte IT vadybos ciklas siekia padėti priimti tinkamus valdymo sprendimus kiekviename iš vertės kūrimo etapų:

 • IT strategija ir planavimas – nustatoma IT plėtros kryptis ir prioritetai;
 • IT architektūra – pasirenkama technologinė kryptis ir ryšiai;
 • IT paslaugų valdymas – su IT susijusių projektų portfelio suderinimas su verslo poreikiais;
 • IT pirkimų valdymas – aktyvus prekių ir paslaugų įsigijimų valdymas;
 • IT projektų valdymas – konkrečių projektų rizikos, bei kaštų sumažinimas;
 • IT talentų valdymas – geriausių specialistų įdarbinimas ir išlaikymas;
 • IT paslaugų teikimas – informacinių sistemų bei technologijų veikimo užtikrinimas naudotojams.

Kaip atsakymą į šiuos organizacijų vadovų bei IT vadovų iššūkius, Deloitte siūlo šias į verslą orientuotas informacinių technologijų konsultacines paslaugas:

Į verslą orientuota IT strategija

Pagalba rengiant į verslą orientuotą informacinių technologijų strategiją ir veiklos planą, atsižvelgiant į dabartinę technologinę brandą, technologines rinkos tendencijas bei organizacijos veiklos tikslus.

IT transformacija

Pagalba rengiant konkrečius informacinių sistemų ir technologijų transformacijos planus. Veiklos procesų bei šiuos procesus automatizuojančių informacinių sistemų architektūros parengimas.

Lean IT įdiegimas

Lean metodo taikymas teikiant IT paslaugas, kaip ir gamyboje, įgalina sumažinti „broką“ ir „prastovas“. Pokyčio mąstyme bei darbų organizavime įgalinimas, orientuojantis pirmiausia į klientą, atsisakant laikinų sprendimų, bet siekiant nuolatinio procesų bei sistemų tobulinimo.

Debesijos (Cloud) sprendimų vertinimas

Organizacijoms, svarstančioms dėl debesijos taikymo, padedame įvertinti su tuo susijusią riziką bei poveikį veiklos procesams, įvertinti perėjimo kaštus ir naudą bei pasirinkti saugų architektūrinį sprendimą.

IT pirkimų valdymas

Padedame įvertinti su IT paslaugų tiekėjais susijusią riziką, užtikrinant IT paslaugos teikimo tęstinumą, kas ypatingai svarbu unikalius IT sprendimus naudojančioms organizacijoms. Padedame suformuluoti reikalavimus, pasirinkti vieną ar kelis alternatyvius IT paslaugų tiekėjus.

IT auditas

Vertiname IT organizaciją, IT procesus, projektų portfelį, IT kaštų struktūrą, taip pat išorinius IT paslaugų tiekėjus dėl atitikties verslo bei teisiniams reikalavimams, atliekame su IT susijusių rizikų vertinimą, tiek bendrąjį informacijos saugos valdymo tiek ir specializuotą, asmens duomenų apsaugos valdymo auditą.

Informacinių sistemų vertinimas

Atlikę verslo procesų analizę ir, jei reikalinga, re-inžineringą, padedame suformuluoti funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus informacinėms sistemoms. Vertiname potencialias IS bei jų tiekėjus.

Projektų valdymas

Padedame valdyti IS transformacijos projektus, užtikrindami, kad pasirinkti IT sprendimai būtų įdiegti laiku, tinkama apimtimi ir kokybe.

Juozas Mikulis Deloitte Lietuva Valdymo konsultacijos

Juozas Mikulis

Deloitte Lietuva Valdymo konsultacijų padalinio vadovas

Mindaugas Paulauskas Deloitte Lietuva IT projektų vadovas

Mindaugas Paulauskas

Deloitte Lietuva IT projektų vadovas

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?