Lyderiai

Jurgita Dubovaitė-Sidorovė

Auditas ir užtikrinimo paslaugos

Vyresnioji projektų vadovė

Jurgita Dubovaitė-Sidorovė

Jogailos g. 4

4 aukštas

Vilnius

Lietuva

LT-01116

Žiūrėti žemėlapyje

Jurgita Dubovaitė yra dalyvavusi atliekant viešų ir privačių bendrovių, vykdančių veiklą gamybos ir energetikos sektoriuose, auditą. Taip pat Jurgita turi solidžios patirties atliekant finansinių ataskaitų auditus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) ir Lietuvos Verslo apskaitos standartus (VAS), ruošiant vidaus kontrolės peržiūras. Jurgita dalyvavo audito priežiūros projektuose, susijusiuose su TFAS/VAS, vidaus kontrolės peržiūromis ir kontrolės stiprinimu.