Naujienos

„Deloitte Lietuva” prisijungė prie Lietuvos įvairovės chartijos

Liepos 25 dieną „Deloitte” Lietuvoje prisijungė prie Lietuvos įvairovės chartijos ir įsipareigojo užtikrinti lygias galimybes darbo vietoje, nepriklausomai nuo darbuotojo lyties, seksualinės orientacijos, amžiaus, tautybės, etninės kilmės, negalios ir religinių įsitikinimų.