Lyderiai

Monika Rudytė

Deloitte Legal

Vyresnioji teisininkė

Monika Rudytė

Jogailos g. 4

4 aukštas

Vilnius

Lietuva

LT-01116

Žiūrėti žemėlapyje

Monika Rudytė yra Deloitte Legal vyresnioji teisininkė. Ji teikia teisines konsultacijas įvairiais darbo ir reguliuojamų industrijų klausimais nacionaliniams ir tarptautiniams klientams, veikiantiems skirtinguose ekonomikos sektoriuose, tokiuose kaip farmacija, maisto pramonė, transportas ir logistika bei kiti. Teikdama paslaugas, darbo teisės bei reguliuojamų industrijų žinias Monika derina su ekspertinėmis žiniomis ir patirtimi, sukaupta komercinės teisės ir komercinių sutarčių srityse.  

Monika Rudytė yra Lietuvos Advokatūros narė. Prieš prisijungdama prie Deloitte Legal komandos, Monika dirbo tarptautinėje advokatų kontoroje, turinčioje 10 biurų Vidurio ir Rytų Europos regione, kur įgijo didelės praktinės patirties, dirbdama su klientais, veikiančiais Europoje bei už jos ribų.

Praktikos sritys: darbo sutartys ir kiti susitarimai su darbuotojais, individualūs ir kolektyviniai darbo santykiai, darbuotojų perkėlimas įmonių susijungimų ir įsigijimų metu, komercinės sutartys, privatumas ir asmens duomenų teisinė apsauga bei kiti nacionaliniai ir ES reguliavimo klausimai.