Rizikos valdymas

Deloitte turima rizikos valdymo metodika leidžia operatyviai reaguoti į padidintos rizikos veiklos sritis, efektyviai valdyti rizikas už organizacijos ribų, taip pat ne tik mažinti, bet ir prisiimti dalį rizikų, tokiu būdu skatinant didžiausios pridėtinės vertės organizacijoje kūrimą.

Susisiekite