Events

Our events

Mūsu pasākumi

Welcome to our events page. Here you will find upcoming events as well as materials from previous events.

Laipni lūgti sadaļā par Deloitte organizētajiem pasākumiem. Šeit Jūs varat iepazīties ar jaunākajiem semināriem un apskatīt jau notikuošos.

Baltic Networking Nights
Latvian Asian Chamber of Commerce

Thursday, September 17, 2015 

18:00 - 22:00 

Kaļķu Vārti (11 Kaļķu iela Rīga)

 

More information

 

Ja Jūs vēlaties saņemt informāciju par mūsu pasākumiem savā e-pastā, lūdzu reģistrējieties jaunumu saņemšanai nosūtot mums ziņu uz latvia@deloitteCE.com.

Client event
Securitization in Latvia: Realize your assets’ potential

August 20, 2015
Albert Hotel (33. Dzirnavu str., Riga)

The event will include presentations by industry experts on the following topics:

 • Securitization benefits: Evidence from the industry
 • Case study: Baltic American Enterprise Fund (BalAEF)
 • Legal aspects of securitization
 • Tax structuring of cross-border securitization (Luxembourg, Malta, etc.)
 • Regulatory update: Enhancing liquidity and capital requirements

Registration and details

 

 Previous events | Notikušie pasākumi 

Non-financial reporting workshop
Current state of affairs and future of information disclosure


Inform Latvian businesses on EU non-financial reporting Directive, reporting requirements and benefits. Share the best practice in the field, present non-financial reporting trends and tools. Assess in practice readiness of your organisation to prepare such report.

June 30, 2015 
Mercure Riga Centre Hotel conference room
Address: Elizabetes 101, Rīga

Registration and details

 

May

Deloitte Alumni
Keeping connected!


May 13, 6 PM at National Library of Latvia, 3 Mūkusalas Street, Riga, Latvia

Registration and details

 

23. Aprīlis
„Kas ir diskonta likme? Diskonta likmes aprēķina metodes un pamatprincipi”

Biznesa konsultāciju seminārs

Semināra laikā tiks apspriestas sekojošas tēmas:

 • Diskonta likmes definīcija / -as un pielietošanas mērķi
 • Diskonta likmes aprēķina pieejas
 • Dažādu faktoru / risku ietekmes novērtējums diskonta likmes aprēķinā
 • Kapitāla struktūras ietekme diskonta likmes aprēķinā

 

Datums: 2014.gada 23. aprīlis
Laiks: 09:30 – 12:00
Vieta: Deloitte birojs, Grēdu iela 4a, 8.stāvs
Semināra valoda: latviešu

Semināru vadīs: Deloitte biznesa konsultāciju departamenta vecākais menedžeris Valters Tučs un vecākā konsultante Marina Krumina.

 

Maksa par piedalīšanos seminārā ir  70,00 EUR (bez PVN).

Reģistrācija: Lūdzu apstipriniet savu dalību seminārā  līdz 2015. gada 20.aprīlim, nosūtot pieteikumu (vārds/uzvārds, uzņēmums, amats, tālrunis, e-pasts un uzņēmuma rekvizīti) uz e-pastu mgrobina@deloittece.com

23. Aprīlis
„ Valdes civiltiesiskā atbildība - par zaudējumiem, kas nodarīti sabiedrības kreditoriem”
Juridiskais seminārs

Semināra laikā tiks apspriestas šādas tēmas:

 • Tiesu prakse zaudējumu piedziņā no valdes maksātnespējas procesu lietās: Zaudējumu noteikšana un pierādīšana. Tipiskākie zaudējumu nodarīšanas veidi. Solidāras atbildības izpratne - „vai viens par visiem un visi par vienu”. Vai dalībnieki var pasargāt valdi no atbildības pret kreditoriem? Vai maksājumu termiņu kavēšana var novest līdz valdes atbildībai? Kas ir „saprātīga komercprakse” un kāda ir tās loma valdes atbildības jautājumā? Koncernu sabiedrības kā īpaša riska grupa. Kreditoru iespējas vērsties pret valdi „pa tiešo”.
 • Grozījumi Maksātnespējas likumā par valdes atbildību: Ko nozīmē grāmatvedības dokumentu pienācīga kārtošana un kad var uzskatīt, ka dokumenti sniedz pilnīgu priekšstatu par darījumiem? Kā nodot grāmatvedības dokumentus administratoram? Vai var nākties atbildēt par valdes priekšgājēju un pēcteču „grēkiem”? Kam jāpievērš uzmanība, stājoties amatā un to atstājot? 
 • Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām” par valdes atbildību: Priekšnoteikumi valdes atbildībai par nodokļu parādiem. Kā risināt nodokļu parādu situācijas? Kas ir ieinteresētā persona attiecībā pret valdes locekli? Vai pastāv solidārās atbildības risks par atsevišķu valdes locekļu negodprātīgu rīcību?

 

Datums: 2014.gada 23. aprīlis
Laiks: 13.00 – 17.00
Vieta: Tiks precizēta
Semināra valoda: latviešu

Semināru vadīs: Deloitte Legal vadošais jurists Helmuts Jauja, kas stāstīs par tiesu praksi, jaunajām tiesu normām – to izpratni, riskiem un risinājumiem. Deloitte Audits Latvia direktore Jeļena Mihejenkova stāstīs par grāmatvedības aspektiem sakarā ar grozījumiem Maksātnespējas likumā, kā arī par valdes atbildību plašākā kontekstā, palīdzot izprast riskus un piedāvājot praktiskus risinājumus. Semināra īpašais viesis- VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes direktores vietniece Santa Garanča stāstīs par VID skatījumu uz grozījumu likumā „Par nodokļiem un nodevām” praktisko piemērošanu, kā arī par VID, kā viena no lielākajiem kreditoriem, viedokli par valdes atbildību.

 

Semināra valoda – latviešu.

Informācija par pasākumu: (+371) 67 07 744 77  vai obaranova@deloitteCE.com

 

Maksa par piedalīšanos seminārā ir  100,00 EUR (bez PVN).

Īpašais piedāvājums Deloitte klientiem - 30% atlaide, jeb EUR 70 (atlaide attiecās uz  SIA „Deloitte Audits Latvia” un SIA „Deloitte Latvia” klientiem pēdējo 2 gadu laikā).

Reģistrācija: Lūdzu apstipriniet savu dalību seminārā  līdz 2015. gada 10.aprīlim, nosūtot pieteikumu (vārds/uzvārds, uzņēmums, amats, tālrunis, e-pasts un uzņēmuma rekvizīti) uz e-pastu latvia@deloittece.com

Janvāris
„Aktuāli PVN piemērošanas jautājumi 2015. gadā”
 
Nodokļu seminārs

 1. Būtiskākie grozījumi PVN likumā
 2. Aktuālā VID prakse un skaidrojumi PVN piemērošanas jomā, tai skaitā saistībā ar:
  • PVN piemērošana darījumos ar nekustamo īpašumu
  • PVN 0% likmes piemērošana preču piegādes darījumos
  • Atskaitāmā priekšnodokļa korekcijas
 3. Jaunākie tiesu nolēmumi PVN piemērošanas jomā

Datums: 2014.gada 22. janvāris
Laiks: 09:30 – 12:30
Vieta: Mercure hotel, Eliza hall (Elizabetes str. 101)
Semināra valoda: latviešu

Semināru vadīs: Deloitte Latvia nodokļu menedžere Rudīte Putniņa un nodokļu nodaļas vecākais konsultants Valts Stūrmanis.

Informācija par pasākumu: (+371) 67 07 41 00 vai latvia@deloitteCE.com.

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 70,00 EUR (bez PVN).

Reģistrācija: Lūdzu apstipriniet savu dalību seminārā līdz 2014. gada 15. janvārim, nosūtot pieteikumu (vārds/uzvārds, uzņēmums, amats, tālrunis, e-pasts un uzņēmuma rekvizīti) uz e-pastu latvia@deloitteCE.com.

Decembris
„Konsolidācijas pamati”
 
Audita un revīzijas seminārs

Seminārs ir paredzēts dalībniekiem, kuriem jau ir pieredze darbā ar vienkāršoto grupu konsolidācijas tabulām un konsolidētiem finanšu pārskatiem.

Semināra laikā tiks īsumā apskatīta konsolidācijas reglamentējošā bāze un galvenie pamatprincipi, tiks pievērsta uzmanība līdzdalības iegādes summas pārsnieguma par iegādātiem neto aktīviem attiecināšanai uz konsolidācijā ietveramiem posteņiem, nemateriālās vērtības aprēķina algoritmam, mazākuma daļas aprēķinam, kā arī tipiskākām konsolidācijas korekcijām konsolidācijas bilancē un konsolidētajā peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Semināra laikā, izmantojot Excel tabulas, kopīgi ar semināra dalībniekiem tiks sagatavota konsolidētā bilance un konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins (par piemēru tiks izmantota situācija, kad mātes sabiedrība iegādājas meitas sabiedrību (80%) no trešās puses (iegādes vērtība ievērojami pārsniedz iegādāto neto aktīvu vērtību).

Datums: 2014.gada 11. decembris
Laiks: 09:30 – 12:30
Vieta: Tiks precizēta
Semināra valoda: latviešu

Semināru vadīs: Deloitte Latvia Revīzijas departamenta direktore Jeļena Mihejenkova.

Informācija par pasākumu: (+371) 67 07 41 00 vai latvia@deloitteCE.com.

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 70,00 EUR (bez PVN).

Reģistrācija: Lūdzu apstipriniet savu dalību seminārā līdz 2014. gada 5. decembrim, nosūtot pieteikumu (vārds/uzvārds, uzņēmums, amats, tālrunis, e-pasts un uzņēmuma rekvizīti) uz e-pastu aruza@deloitteCE.com.

Novembris
„Nodokļu strīdu risināšana: Valsts Ieņēmumu Dienestā un tiesās”
 
Juridiskais seminārs

 • Nodokļu iekasēšanas tendences un VID prakse
 • Aktuālā Eiropas Savienības un Latvijas tiesu prakse nodokļu strīdos
 • Kāda ir komersanta un tā darbinieku iespējamā juridiskā atbildība nodokļu strīdu gadījumā?
 • Kas komersantiem jāzina par risku vadību?
 • Kā samazināt riskus, veicot darījuma partnera pārbaudi: VID rekomendāciju un industrijas labās prakses analīze.

Datums: 2014.gada 25. novembris
Laiks: 09:30 – 12:30
Vieta: Deloitte birojā (Grēdu iela 4a, 8. stāvā)
Semināra valoda: latviešu

Semināru vadīs: Deloitte Legal prakses vadītāja, zvērināta advokāte Ilze Znotiņa, nodokļu nodaļas vecākais konsultants Valts Stūrmanis un semināra īpašais viesis: VID Nodokļu kontroles pārvaldes Juridiskās daļas vadītāja Edīte Silova, kura stāstīs par VID ieteikumiem darījuma partnera un darījuma riska novērtēšanā.

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 70,00 EUR (bez PVN).

Reģistrācija: Lūdzu apstipriniet savu dalību seminārā līdz 2014. gada 16. oktobrim, nosūtot pieteikumu (vārds/uzvārds, uzņēmums, amats, tālrunis, e-pasts un uzņēmuma rekvizīti) uz e-pastu latvia@deloitteCE.com

Novembris
„Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi. Teorija un prakse”
 
Audita seminārs

 • Aktīvu klasifikācija: pamatlīdzekļi, nemateriālie ieguldījumi, ieguldījuma īpašumi vai pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi
 • Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu sākotnējās atzīšanas kritēriji
 • Kapitalizējamo izmaksu elementi
 • Turpmāko uzlabojumu un daļu nomaiņas uzskaite
 • Pētniecības un attīstības izmaksas
 • Lietderīgās lietošanas laiks un nolietojuma aprēķins
 • Pārvērtēšanas modelis pamatlīdzekļu uzskaitē
 •  Vērtības samazinājuma pazīmes

 

Datums: 2014.gada 13. novembris
Laiks: 09:30 – 12:30
Vieta: Tiks precizēta
Semināra valoda: latviešu

Semināru vadīs: Deloitte Latvia Revīzijas departamenta vecākā menedžere Elīna Sedliņa un menedžere Jana Nikandrova

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 70,00 EUR (bez PVN).

Reģistrācija: Lūdzu apstipriniet savu dalību seminārā līdz 2014. gada 7. novembrim, nosūtot pieteikumu (vārds/uzvārds, uzņēmums, amats, tālrunis, e-pasts un uzņēmuma rekvizīti) uz e-pastu aruza@deloitteCE.com

Oktobris
„Naudas plūsmas sagatavošana. Teorija un prakse”
 
Audita seminārs

 • Naudas plūsmas sagatavošana un atspoguļošana saskaņā ar likumdošanas aktiem
 • Ar naudas plūsmu saistītās tipiskākās kļūdas
 • Praktisks piemērs naudas plūsmas sagatavošanā (pēc netiešās metodes)
 • Praktiskie rīki, sagatavojot kvalitatīvu naudas plūsmas pārskatu

 

Datums: 2014.gada 30. oktobris
Laiks: 09:30 – 12:30
Vieta: Viesnīca Avalon (13. janvāra iela 19, 6. stāvā)
Semināra valoda: latviešu

Semināru vadīs: Deloitte Latvia Revīzijas departamenta direktore Jeļena Mihejenkova un Revīzijas projektu menedžeris Kārlis Gāle

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 70,00 EUR (bez PVN).

Reģistrācija: Lūdzu apstipriniet savu dalību seminārā līdz 2014. gada 23. oktobrim, nosūtot pieteikumu (vārds/uzvārds, uzņēmums, amats, tālrunis, e-pasts un uzņēmuma rekvizīti) uz e-pastu latvia@deloitteCE.com

Septembris
"Ieņēmumu atzīšana, ilgtermiņa līgumi un lojalitātes programmas"

Audita seminārs

 • Ieņēmumu uzskaites pamatprincipi. Patiesā vērtība, atliktie maksājumi un atlaides. 
 • 5 nosacījumi ieņēmumu atzīšanai par preču pārdošanu. Konsignācija. 
 • Ieņēmumu atzīšanas brīdis pakalpojumu sniegšanā. 
 • Ilgtermiņa līgumi. Izpildes pakāpes un darījuma iznākuma novērtējums. 
 • Lojalitātes programmu uzskaites specifika. 
 • Ieņēmumu atzīšana darījumos, kas sastāv no vairākām komponentēm. 
 • Ieņēmumu uzrādīšana bruto vai neto vērtībā. Aģents vai pakalpojuma sniedzējs. 
 • Informācijas atklāšana finanšu pārskatā.


Datums: 2014.gada 18. septembris
Laiks: 09:30 – 12:30
Semināru vadīs: Deloitte Latvia revīzijas nodaļas vecākā menedžere Elīna Sedliņa un Latvia revīzijas nodaļas menedžere Aleksandra Smirnova.

 

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 70,00 EUR (bez PVN).

Reģistrācija: Lūdzu apstipriniet savu dalību seminārā līdz 2014. gada 12. septembrim, nosūtot pieteikumu uz e-pastu aruza@deloitteCE.com.