CE Top 500

News

Deloitte CE Top 500, 2014

Ekonomiskā lejupslīde liek Centrāleiropas kompānijām meklēt jaunus risinājumus

Ekonomiskās situācijas pasliktināšanās visā Centrāleiropā kopā ar aizvien neskaidru ģeopolitisko situāciju radīja ieņēmumu stagnāciju daudziem reģiona uzņēmumiem. Turklāt, uzņēmumu finanšu rezultāti 2014. gada pirmajā ceturksnī liecina par to, ka 2013. gada stagnācija šogad ir pārgājusi lejupslīdē.

Starptautiskās audita un biznesa konsultāciju kompānijas Deloitte eksperti ir izveidojuši 8. ikgadējo CE TOP 500 pārskatu par 500 lielākajām kompānijām 18 Centrāleiropas valstīs un Ukrainā.

Saskaņā ar Deloitte ekspertu atzinumu, jau trešo gadu pēc kārtas reitingā ir arvien vairāk Centrāleiropas uzņēmumu, kam ienākumi uzrāda kritumu. Ieņēmumu samazinājums bija vērojams gandrīz pusē no 500 analizētajiem uzņēmumiem (46%, salīdzinot ar 40.4 % 2012. finanšu gadā). Nestabila situācija Ukrainā un nesen ieviestās ekonomiskās sankcijas var vēl vairāk pasliktināt ekonomiskos apstākļus reģionā un bremzēt lielāko Centrāleiropas kompāniju attīstību.

Latvijas kompāniju skaits šī gada reitingā palika bez izmaiņām – sarakstā ir iekļauti 7 Latvijas uzņēmumi. Divi uzņēmumi, Orlen Latvija un Maxima Latvija, reitingā ir uzlabojuši savas pozīcijas. Orlen Latvija šī gada reitingā ierindojās 281. vietā (pērn – 324. vieta), Maxima Latvija – 340. vietā (pērn – 364. vieta). Pārējās 5 kompānijas reitingā ir piedzīvojušas lejupslīdi: Uralchem Trading šogad ieņēma 168. vietu (pērn – 154. vieta), Latvenergo – 211. vietu (pērn – 183. vieta), Elko grupa – 360. vietu (pērn - 252. vieta), Rimi Latvia – 386. vietu (pērn 376. vieta) un Latvijas Gāze – 411. vietu (pērn – 392. vieta).

Kopējie reitingā iekļauto Latvijas kompāniju ieņēmumi šogad ir samazinājušies par 7% (salīdzinot ar iepriekšējā gada 19% ieņēmumu pieaugumu), un veido 5.3 mljrd eiro . Centrāleiropas lielāko uzņēmumu apvienotie ieņēmumi 2013. gadā sasniedza aptuveni 712 mljrd eiro, kas ir par 0.2% mazāk salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

„Lielāko uzņēmumu apgrozījuma dinamika šajā CE TOP 500 reitingā nav precīza ekonomiskās aktivitātes mēraukla Latvijas uzņēmējdarbības videi. Tāpat jāņem vērā, ka 2013.gada un pat 2014. gada pirmā pusgada dati visticamāk vēl neatspoguļo ģeopolitiskās nestabilitātes iespējamās negatīvās sekas.

Neskatoties uz to, bažas par ekonomiskās situācijas pasliktināšanos viennozīmīgi pastāv. Daudzu uzņēmumu darbība ir cieši saistīta ar ārējiem tirgiem. Pārorientēšanās uz jauniem tirgiem, jauniem inovatīviem produktiem ir lietderīga preventīvos nolūkos. Taču jāatzīmē, ka Latvijas uzņēmumi vēl salīdzinoši nesen ir piedzīvojuši ļoti nopietnu krīzi un pierādījuši savu spēju pārkārtot un optimizēt savu darbību, tādejādi ne tikai pārvarot grūtos laikus, bet nostiprinot darbību ilgākā perspektīvā. Arī tagad ir jāveido spēcīgas vadības komandas, kas var īstenot nepieciešamās pārmaiņas, mainoties situācijai reģionā,” – skaidro Deloitte Latvia partneris Roberts Stuģis.

Deloitte CE TOP 500 pētījums un reitings ir pieejams šeit.

Did you find this useful?