Events

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums

Kas jauns?

Seminārs | Piektdiena, 2016. gada 25. novembris

Explore Content

Ņemot vērā pēdējā rīkotā semināra labu apmeklējumu un šī temata aktualitāti, Deloitte Latvia š.g. 25. novembrī organizē atkārtotu semināru „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums. Kas jauns?”

Semināra mērķis ir informēt finanšu un grāmatvedības jomas speciālistus par aktualitātēm un tendencēm un palīdzēt būt gataviem 2016. gada finanšu pārskata sagatavošanai.


Datums: 2016. gada 25. novembris
Laiks: 09:30 – 12:30 (reģistrācija 9:15)
Vieta: Rīga (vieta tiks precizēta atkarībā no dalībnieku skaita)
Darba kārtība:
9:15 – 9:30 Reģistrācija, rīta kafija
9:30 – 10:45 Semināra norise
10:45 – 11:00 Kafijas pauze
11:00 – 12:30 Semināra norise
 
  • Jaunais likums un Direktīva 2013/34/EU. Eiropas tendences. Sabiedrību un koncernu iedalījums un no tā izrietošās prasības;
  • Starptautisko Finanšu Pārskatu Standartu (SFPS) piemērošana Jaunā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma kontekstā;
  • Finanšu pārskatā atspoguļojama informācija atkarībā no sabiedrību un koncernu iedalījuma;
  • “Vecā” un “jaunā” gada pārskata likuma salīdzināšana.

 

Semināru vadīs:

Deloitte Latvia revīzijas nodaļas direktore Jeļena Mihejenkova

Jeļena ir Deloitte Latvia audita direktore ar vairāk nekā 13 gadu pieredzi revīzijas un konsultāciju pakalpojumos, sniedzot to dažādu nozaru uzņēmumiem, tajā skaitā ražošanas, finanšu pakalpojumu, apdrošināšanas un citām sabiedrībām. Viņa ir Latvijas zvērināta revidente un Latvijas sertificēta nodokļu konsultante. Jeļena ir Starptautiskās Sertificētu Grāmatvežu asociācijas (ACCA) biedre. Jeļenai ir plaša pieredze SFPS un Latvijas GAAP.

 

Semināru valoda – latviešu.

Informācija par pasākumu: (+371) 67 07 41 00 vai latvia@deloitteCE.com

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 90 EUR (bez PVN). Semināra cenā ietilpst: kafija, uzkodas, prezentācijas materiāli un papildus materiāli elektroniskā veidā. Par semināra apmeklējumu tiks izsniegts sertifikāts.

 

Pieteikumu lūdzam sūtīt uz mūsu e-pastu: latvia@deloitteCE.com, norādot savu kontaktinformāciju un rekvizītus.

Svarīgi: rēķini tiks sagatavoti, pamatojoties uz reģistrētajiem pieteikumiem, un nosūtīti elektroniski pirms pasākuma. Rēķina samaksas termiņš ir 3 dienas no tā izrakstīšanas brīža. Ja semināra dalībnieks savu dalību seminārā atsauc līdz 23.11.2016. (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc 23.11.2016., dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ uz semināru nevarat ierasties, Jūsu vietā pasākumu drīkst apmeklēt cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz e-pastu latvia@deloitteCE.com.

Par jebkādām semināra izmaiņām Jūs tiksiet iepriekš informēti. Gadījumā, ja uz semināru piereģistrējas nepietiekams dalībnieku skaits, tas var tikt atcelts vai pārcelts  uz vēlāku laiku.