Article

VAT Alert

February 2018

In the tax area, 2017 was a solid year of change when many significant amendments were made to the tax laws of the Republic of Latvia. This summary lists the main amendments to the VAT law and related regulatory enactments. We apologize for the inconvenience, but the article is available only in Latvian.

Nodokļu sfērā 2017. gads bija viennozīmīgi izmaiņām bagāts gads un tā laikā tika pieņemti daudzi būtiski grozījumi Latvijas Republikas nodokļu normatīvajos aktos. Līdz ar to mūsu klientu ērtībai esam apkopojuši galvenos grozījumus PVN likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos.

Viena no būtiskākajām izmaiņām PVN piemērošanas jomā 2017. un 2018 gadā ir vairāku jaunu īpašo PVN piemērošanas režīmu jeb apgrieztās (reversās) PVN maksāšanas kārtības ieviešana vai esošo režīmu paplašināšana. Tai pat laikā svarīgi ir pieminēt arī to, ka esam ieguvuši otru samazināto PVN likmi 5% ampērā, zemāku PVN reģistrācijas slieksni ka arī zemāku PVN deklarācijas pielikumos atsevišķi norādāmo darījumu summas slieksnis.

 

Apgrieztā (reversā) PVN maksāšanas kārtība

  • Ar 2018. gada janvāri tika ieviests īpašais PVN piemērošanas režīms jeb apgrieztā (reversā) PVN maksāšanas kārtība sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādēm, spēļu konsoļu piegādēm, metālizstrādājumu un ar to saistīto pakalpojumu piegādēm.
  • Ministru kabineta noteikumu Nr.17 «Pievienotās vērtības nodokļa likuma piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai» 7. un 8. pielikumā ir noteiktas preces, kuras uzskatāmas par metālizstrādājumiem, sadzīves elektroniskajām iekārtām un sadzīves elektronisko aparatūru PVN likuma izpratnē.
  • Papildus tika paplašināta arī jau esošā apgrieztā PVN maksāšanas kārtības piemērošana būvniecības pakalpojumiem atbilstoši PVN likuma 142. pantam. Proti, no 2018. gada 1. janvāra apgrieztā PVN maksāšanas kārtība ir piemērojama jebkura būvdarbu veikšanai kā arī būvizstrādājumu piegādēm.
  • Tādējādi no 2018. gada 1. janvāra ir atceltas iepriekš būvniecības pakalpojumu nosakošās ierobežojošās normas. Savukārt attiecībā uz būvizstrādājumu piegādēm, atbilstoši PVN likumam būvizstrādājums ir ikviena iestrādāšanai būvē paredzēta izstrādājuma un rūpnieciski izgatavotas konstrukcijas piegāde.

 

Pienākums reģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā un taksācijas periods

  • Ar 2018. gada 1. janvāri tika samazināts iepriekšējo 12 mēnešu laikā ar PVN apliekamo darījumu sliekšņa vērtība nesasniedzot kuru Latvijas nodokļu maksātājs bija tiesīgs vēl nereģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā, pieņemot, ka konkrētais Latvijas nodokļu maksātājs nav izpildījis citus kritērijus kuri radītu tam pienākumu reģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā. Tas ir, no 2018. gada 1. janvāra sliekšņa vērtība ir 40’000 EUR, savukārt līdz 2017. gada 31. decembrim 50’000 EUR.
  • Ir jāņem vērā, ka šiem grozījumiem nav ieviesti pārejas noteikumi un reģistrācijas slieksnis ir nosakāms attiecībā uz iepriekšējos 12 mēnešos veiktajiem darījumiem nevis attiecībā uz kalendāro gadu. Tādējādi var rasties situācijas kurās konkrētam nodokļu maksājam nebija pienākuma reģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā uz 2017. gada 31. decembri, savukārt šāds pienākums radās jau 1. janvāri, piemēram, ja periodā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim kopējā apliekamo darījumu vērtība sasniedz 43’000 EUR.
  • Atbilstoši no 2018. gada 1. janvāra tika samazināts no 50’000 EUR uz 40’000 EUR arī reģistrēta PVN maksātāja veikto ar PVN apliekamo darījumu slieksnis taksācijas vai pirmstaksācijas gadā, sasniedzot kuru, taksācijas periods ir viens kalendārais mēnesis. T.i. no 2018. gada 1. janvāra, PVN taksācijas periods ir viens mēnesis tiem reģistrētiem PVN maksātājiem, kuru 2018. gadā vai 2017. gadā veikto ar PVN apliekamo darījumu vērtība pārsniedza 40’000 EUR.

 

Samazinātā PVN 5% likme

  • Laika periodā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim ir ieviesta otra samazinātā PVN 5% likme, kura ir piemērojama Latvijai raksturīgo svaigu augļu, ogu un dārzeņu, tostarp mazgātiem, mizotiem, lobītiem, grieztiem, fasētiem, bet nav apstrādāti termiski vai kā citādi (piemēram, saldēti, sālīti, kaltēti) piegādēm. Produkti (64 Latvijai raksturīgi augļi, dārzeņi un ogas) kuriem ir piemērojama samazinātā PVN 5% likme ir noteikti PVN likuma pielikumā.

PVN deklarācijas pielikumos atsevišķi norādāmo darījumu summas slieksnis

  • Kā noslēdzošā izmaiņa ir jāmin PVN deklarācijas pielikumos atsevišķi norādāmo darījumu summas sliekšņa samazināšana no 1’430 EUR uz 150 EUR. Minētais slieksnis ir piemērojams aizpildot PVN deklarācijas pielikumus PVN 1-I  un PVN1-III par darījumiem ar citiem Latvijas reģistrētiem PVN maksātājiem.
Did you find this useful?