Article

Deloitte Latvia EU grant project approved

Latvian Investment and Development Agency has approved Deloitte Latvia project “Participation in state visit of the president of the Republic of Latvia Mr. Andris Bērziņš to Oslo, Norway” (project No. ĀTA/2.3.1.1.1/15/73/013).

Project is aimed to introduce potential Norwegian clients with investment opportunities in Latvian manufacturing and IT sectors and offer them professional services provided by Deloitte Latvia. In March 2015 representative of our company participated in President’s state visit to Norway: attended official business forum and presented investment opportunities in Deloitte’s Oslo office.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir apstiprinājusi SIA “Deloitte Latvia” iesniegto projekta pieteikumu “Dalība Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa vīzītē Oslo, Norvēģijā” (Proj. Nr. ĀTA/2.3.1.1.1/15/73/013).

Projekta mērķis ir iepazīstināt potenciālos klientus Norvēģijā ar ieguldījumu iespējām Latvijas ražošanas un IT sektoros, kā arī uzņēmuma sniegtajiem finanšu un juridisko konsultāciju pakalpojumiem. 2015. gada martā uzņēmuma pārstāvis piedalījās valsts prezidenta vizītē Norvēģijā, apmeklējot biznesa forumu, kā arī sniedzot prezentāciju par investīciju iespējām Latvijā Deloitte Oslo birojā.

Did you find this useful?