Guide to Controlled Foreign Company Regimes

Analysis

Pētniecības un attīstības izmaksas grāmatvedībā.

Globālās konkurences apstākļos arvien lielāka loma uzņēmumu attīstībā ir dažādu jaunu, inovatīvu risinājumu izstrādei un ieviešanai ikdienas darbā. Latvijā, līdzīgi kā citās valstīs, ieguldījumi pētniecībā un attīstībā (P&A) ir viena no ekonomiskās attīstības prioritātēm, piedāvājot uzņēmējiem dažādus atbalsta instrumentus, t.sk. nodokļu atvieglojumus. Kā praktiski organizēt P&A izmaksu uzskaiti?

Explore Content

Pilnā raksta versija pieejama lejupielādēšanai.

Lai gan daudzi uzņēmumi Latvijā aktīvi izstrādā jaunus produktus vai pilnveido esošos darbības procesus un veic ieguldījumus P&A, ne vienmēr šādas izmaksas tiek atsevišķi uzskaitītas. Vairumā gadījumu atsevišķai P&A izmaksu uzskaitei nepieciešami papildu resursi bez acīmredzama ieguvuma. Tāpat ne vienmēr uzņēmēji apzinās, ka daļa no ikdienā veiktajiem darbiem pēc būtības ir uzskatāmi par P&A. Sabiedrībā ir nepamatoti šaurs uzskats, ka P&A ir saistoša tikai lielajiem ražošanas uzņēmumiem ar atsevišķi izveidotām pētniecības un produktu izstrādes struktūrvienībām. Tomēr P&A ir arvien nozīmīgāka loma arī pakalpojumu jomā, sevišķi informācijas un tehnoloģiju uzņēmumu darbībā, ko dažkārt iesaistītie uzņēmumi nepamana. Svarīgi apzināties, ka P&A darbību var identificēt.        

 

Raksts pieejams latviešu valodā.
Did you find this useful?