News

Finomen konferencija 

Država, banke, privreda - Ključni izazovi saradnje

Finomen konferencija na temu „Država, banke, privreda: Ključni izazovi saradnje“ održana je u hotelu Regent, u Tivtu, u organizaciji Fidelity Consulting-a, Hypo Alpe Adria banke i AG Infoplan-a. Konferenciji je prisustvovalo više od 100 učesnika, a govorili su vodeći predstavnici finansijske industrije, ministarstava, diplomatskog kora, banaka i kompanija koje posluju u Crnoj Gori.

Na konferenciji je govorila Katarina Bulatović, direktor u Deloitte-ovom Sektoru za reviziju. Govornici su ukazali na potrebu rјešavanja sistemskih problema koji se tiču ekonomije i ukupnog razvoja Crne Gore, a takođe su dali predloge kojima će se proširiti prostor za buduću saradnju između države, banaka i privrednih subjekata. 

Finomen konferencija: Država, banke, privreda - Ključni izazovi saradnje
Did you find this useful?