Article

Меѓународна недела за свест за измами

Ноември 2020

Веќе 20 години, секој ноември се одбележува Меѓународната недела за свест за измами под покровителство на Здружението на сертифицирани испитувачи на измами (Association of Certified Fraud Examiners, ACFE) со цел да се подигне свеста за нужноста за борба против измамите и корупцијата.

Deloitte во Северна Македонија, по прв пат, заедно со колегите од регионот, ќе ја одбележи Меѓународната недела за свест за измами од 16 до 20 ноември.

„Корупција и измами, за жал, има насекаде и изгледа се начин на егзистенција на некои поединци, без оглед дали ние го сакаме тоа или не. Развиените економии се успешни поради што, покрај останатото, овие појави ги сведуваат на минимум, но ниедна од нив никаде не успеала целосно да ги елиминира. Токму затоа се приклучуваме на
иницијативата на Меѓународната недела за свесност за измамите, за да ја истакнеме важноста на борбата против ваквите појави, да допринесеме колку што можеме за нивна превенција и да ги истакнеме напорите и резултатите кои одредени институции и организации ги преземаат за надминување на истите", рече Александар Аризанов, директор на ревизија.

Во понеделник, на 16 ноември ќе организираме регионална Академија за финансиски криминал на која ќе зборуваат еминентни експерти од Deloitte, како и гости од Министерството за финансии на Словенија и Европски инвестициони банки.

Регистрацијата може да ја направите на следниот линк: https://deloitte.zoom.us/webinar/register/WN_-1zuWcQ3S32K44bS9t0x7g

ПРОГРАМАТА

Financial Crime Academy

Virtual meeting: Zoom

The seminar will be held in English.

Регистрацијата може да ја направите на следниот линк

https://deloitte.zoom.us/webinar/register/WN_-1zuWcQ3S32K44bS9t0x7g

 

11:30 - 11:40

Welcome speech

Una German, Head of Forensics, Deloitte Serbia

11:40 - 12:30

Lecture: Office for money laundering prevention: EU regulation on AML, good practice, etc.

Branka Glojnarič and Leo Pongračič, Ministry of Finance, Republic of Slovenia
12:30 - 13:15

Lecture: Fraud Prevention and Detection – perspectives from the European Investment Bank

Catalina Manea, European Investment Bank

13:15 - 14:00

Lectures:

- How technology can assist with ongoing customer due diligence?

- AML/CFT/sanctions risks and regulatory requirements suitable to be addressed by technologies, including other risk that customers can pose?

- Typical issues with monitoring of transactions and customer behavior.

- Why superb technology is not enough?

- How to ensure your screening solutions are adequate?

Vladimir Cupal, Assistant Director, Financial Advisory, Deloitte Czech Republic and
Ariel Spilkin, Forensic Manager, Deloitte Slovakia

14:00 - 14:45

Lecture: How Public-Private and Private-Private Partnerships can contribute in the fight against financial crime?

Maarten Rijssenbeek, Partner, Deloitte Amsterdam office

14:45 - 15:15

Lectures:

1. Engagement third party suppliers for the delivery of key financial crime processes as a cost-effective and efficient solution to manage AML compliance.

2. Possibilities and obligations resulting from the regulations regarding the outsourcing in Poland and Slovenia.

3. Presentation of specificity of Know Your Customer (“KYC”) remediation as example of outsourced process.

Monika Strzelecka, Manager, Forensic and Financial Crime, Deloitte Poland

15:15 - 15:45

Lecture: Whistleblowing

1. Regulatory requirements and upcoming changes (EU Directive)

2. Whistleblowing as the most effective fraud detection tool (based on ACFE research)

3. Effective implementation of whistleblowing

4. Presentation of Deloitte Halo

Adam Kwiecien, Manager, Forensic and Financial Crime, Deloitte Poland
Alexandru-Ovidiu Nae, Manager, Forensic Services, Deloitte Romania
Elton Mata, Senior Associate, Forensic Services, Deloitte Romania

15:45 - 16:15

Lecture: Cyber crime

Thomas S. Dougherty, Senior Trial Attorney with the U.S. Department of Justice’s (DOJ), Computer Crime and Intellectual Property Section

Did you find this useful?