Article

Grip op zelfsturende teams

Zelfsturend team hoeft control over bedrijfsvoering niet te reduceren – 5 constructieve manieren om teamperformance te sturen zonder manager