Opinie

Werkgevers op zoek naar werknemers met 21st century skills

Betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt urgenter dan ooit

Werkgevers zijn naarstig op zoek naar werknemers met 21st century skills: nauwe samenwerking arbeidsmarkt en onderwijs is urgenter dan ooit.