Opinie

Zorginnovatie: kansen liggen voor het oprapen in datakringloop

Elke instelling kan op zijn eigen niveau instappen met zorginnovatie

Ook in de zorg zijn data het nieuwe goud. Zorginstellingen kunnen de kwaliteit van hun zorg een impuls geven en steeds meer perso-nalized medicine gaan toepassen.