Contact

Lo Schreuder

Tax and Legal

Senior Manager

Lo Schreuder

Sophialaan 24-26

8911 AE Leeuwarden

Nederland

Kaart bekijken

Specialisme

Lo Schreuder heeft jarenlange ervaring als juridische adviseur op het terrein van het privaat-, en ondernemingsrecht, voornamelijk ten behoeve van (semi-) publieke organisaties. Zwaartepunt van de advisering ligt op het terrein van ondernemings- en andere samenwerkingsvormen van not-for-profit organisaties en (semi-) overheden binnen, onder meer, het sociaal domein, zorg en wonen. Kennis van de voor de publieke- en semi-publieke sector specifieke regelgeving.

Professionele ervaring

Senior sparringpartner en adviseur voor directies en (lijn) management en (raden van) bestuur en toezichthouders binnen de (semi-) publieke sector. Heeft oog voor politiek-bestuurlijke omgeving. Jarenlange ervaring in een multidisciplinaire omgeving maakt dat zijn “scope” breder is dan enkel juridisch.

Lo Schreuder