Contact

Martin Eikenboom

Consulting

Partner

Martin Eikenboom

Gustav Mahlerlaan 2970

For navigation: Gustav Mahlerlaan 3004

1081 LA Amsterdam

Netherlands

View map

Martin Eikenboom is Partner bij Deloitte Consulting en actief binnen Strategie & operations Hij maakt deel uit van het leiderschapsteam voor de Rijksoverheid en is daarbinnen eindverantwoordelijk voor alle dienstverlening van Deloitte aan de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken.

Martin heeft 25 jaar ervaring in de publieke sector. Zijn huidige vaardigheden hebben zich ontwikkeld op het tot stand brengen van samenwerking tussen organisaties en complexe transities/fusies . Hij heeft ruime ervaring met het verbinden van stakeholders in workshops en inrichten van processen in complexe organisaties. Hij is zeer goed op de hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen rondom samenwerking, e-overheid, governance, verandermanagement, procesinrichting en -optimalisatie (lean), e.d. Binnen het fusieproces van de 14 Kamers van Koophandel heeft hij diverse werkgroepen begeleid die tot taak hadden de werkprocessen  van de nieuwe Kamer van Koophandel in te richten.

Relevant voor deze opdracht is dat Martin vanwege zijn juridische achtergrond de taal spreekt van uw organisatie en daardoor goed in staat is de verbinding te leggen tussen business en IT.

Hij heeft gewerkt voor organisaties als het Ministerie van BZK, I&M en EZ, Kamers van Koophandel, Ministerie van I&M, CBS, Consumentenbond, gemeente Rotterdam, Gemeente Amsterdam, Raad van State, Luchtverkeerdienstleiding etc. 

Martin Eikenboom